42 T. SI'ELEVELD, OVER DE O P S I, IK KING noegzame fcliuring daar toe konden te weeg brengen. XXXIV. De voordeelen van zoodanig ontwerp 'twelk in deszelfs dadelijke uitvoering min der bezwaarlijk zoude zijn dan ik mij eerst had voorgefteld hebben, zoo men al het bij- gebragte wel in aanmerking neemtweinig betoog nodig. En zeker dewijl de Vloed alleen de ftof- fen aanbrengtdie het Kanaal en de Haven doen aanflikken IV &c.moet deze aan- flikking ophouden door de affcheiding der fluizen. Zoo het ecnigermate onbegrijpelijk jnogt voorkomen datdaar tot het doen der fpuijingen, het zeewater in het Kanaal moet ingelaten worden, de Vlotdjlroom of de ftoffen welke die met zich voert'er echter niet in kunnen dringen gelieve men in aan merking te nemen dat al het Vloedwater 't welk vóór de fluis ftaatin rust isvan het uiterlle der hoofden af tot aan de fluis toe dit water moet dan al deszelfs ftoffen aldaar laten zakken welke vervolgens door het fpuiwanneer zulks noodig isweder worden weggefpoeldhet komt dan om zoo te fpreken gezuiverd in het dok en kan nog

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 134