VOOR.BERICT. De puijtover de Bloedstortingen van zwangere Vrouwen in onderscheidene tijd vakken voor, onder en na de verlossing; en de noodige voorzorgen en hulpmiddelen. 1804. De kanter: 'over de Toverij. 'vervolg Zillesen: over den. aart der Gedichten van den Griekschen Dichter Homerus. Rekker: over den mensch, een voorwerp Van Gods Voorzienigheid. 'De puijt Beschrijving van het Land- kreeftje van Bahama. De vassij: over de Voortreffelijkheid der Geneeskunde en derzelver heilrijke vol making. Lafont: over de Zedeleer en de Gods. dienststelsels der Theophilantropijnen. (ver? volg.) 1805. De kanter: over het geen de oude en nieuwe ontdekkingen leeren, omtrent het we zen licht en warmte der Z011, en wat mets ten aanzien der andere Planeten met derzelver wach=

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 26