ZONSVERDUISTERING ALGEMEENE EN BIJZONDERE omstandigheden VAN DE AAN MERKEL IJ IE OP DONDERDAG DEN VII. SEPTEMBER l 8 2 0. WWV VVV berekend en ontworpen door j. p. b o u r j lid van het zeeuwsch genootschap der wetenschappen, te middelburg. Aan wicn het Gcnootfclup ter bctooning van deszelfV genoegen over deze mededceling de zilveren medaille heeft aangeboden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1821 | | pagina 415