HULDE AAN DE NAGEDACHTENIS VAN DEN HEER P IET ER DE LA R UE, SCHRIJVER VAN IIET GELETTERD, STAAT» KUNDIG EN HELDHAFTIG ZEELAND. DOOR. Mr. N. C. LAMBRECHTSEN VAN R I T T H E M, PRESIDENT VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER. WETENSCHAPPEN, VOORGELEZEN IN DE MAANDELIJKSCHE B IJ EENKOMST, den 4. November 1818,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1821 | | pagina 69