ilÊÊKlÊiSSw wareu' 115 puntige onderkaak, waarin zij zat met nog eene andere kies, is, zooais wij zeiden verloren ge- 'I S'aaneu ofschoon wij op grond van nasporingen moeten aannemendat ook zij voor Westkapelle gevonden is, moe- ^en WÜ intusschen herhalen U/fijjStl - dat er geen zeeklei of sporen van zeeproducten aan te zien z,.j ™»gt 18 hectogrammen, is 11^ c. m. hoog, 16 langen bijna 7 breed. Zij bestaat uit 15 a 16 platenwaarvan 5 een afzonderlijken wortel vormen. Yan de emaillijsten zÜn sommige bijna rechtlijnig, andere in drie vakken ver- ~-3WÊÊÊÊÊMÈ&y deeldde buitenste zijn afge sleten de breedte der ivoor- ol f dentine-ruimten verschilt van 6 tot 8^ m. m., die van de cementla- genin de afbeelding donker ge- kleurd is iets belangrijker. yS Ik weet niet te beslissen of de |jlb kies behoort heeft aan den Elephas |5j primigeniusof aan de naverwante soort E. meridionalis, waartoe Q volgens Qüenstedt, Pet. efacten- |ps kundede vele kiezen behoorden p^> die men op oesterbanken bij Enge land Norfolkgevonden heeft. Het weefsel der kies had weinig geleden; de lijsten hebben echter niet meer het frissche voor komen, dat aan kiezen van hedendaagsche olifanten eigen is.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1878 | | pagina 361