DERDE MEDEDEEL ING BEENDEREJNT, Dr. J. C. E MAN. over in de schelde gevonden dook In vorige nommers van dit Archief zijn van schrijver dezes eenige mededeelingen opgenomen over beenderen van lang uitgestorven dieren, die men in Zeelands nabijheid, in de Schelde namelijkhad opgevisclit. Die vondsten kon den voor de palaeontologie geene waarde hebbenuitgezon derd misschien die van het gewei van een jeugdigen eland; immers, naar ik meen, zijn zulke jeugdige elandsfossielen nog nergens beschreven of afgebeeld; doch zij waren niet zonder beteekenis voor de kennis van den alouden geologi- sclien toestand van Zeeland en van de terreinenwaaraan men thans den naam geeft van bodem der Schelde. Die be teekenis is dan ook erkend door bevoegde schrijvers, welke zich met Zeeland's geologie in onlangs verschenen schriften hebben bezig gehouden, ik bedoel dr. Seelheiji en dr. Winkler. De gevondene beenderen behoorden aan den Mammouth Elephas primigenius aan het uitgestorven Rund Bos priscus of Bos primigenius en aan den Eland Cervus alces. Op andere plaatsen, buiten Zeeland, heeft men in gezelschap van juist diezelfde fossilia ook herten-hoornen gevondenwel nuzeer

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1880 | | pagina 193