OUDSTE BEKENING KERK VAK HULST. DER 1 OKTOBER 140930 SEPTEMBER 1410. DOOK FEED1. CALAND, OUD-ARCHIVARIS DER GEMEENTE. Dit es de rekeninglie die Willem de Yos doet van dei- kerken goede van Hulst en van haren vervallen 7) lierdë 3) eersamen en wisen lieden der wet van der port van Hulst en der wet van der pcliien van Hulst kercmeests van binnen en van buten (1) en allen anderen goeden lieden beghinnede en ing-aende Int jaer xiiijc en ix den eersten dach in October en endêde 3) Int jaer xiiij0 en x den achtersten dach in de maent van September Ith s) ontf van der erveliker Renten inde steenstte (2). In den eerst Boet van Musee (3) xvj fi vj gr. par c) tsiaers ontff van tween jaren cöt 7) xxxiij p. It 6) meest Huughszone viij C par tsiaers ontf va i jare comtviij p. Anthonis de Wint ij fi par tsiaers ontff va i jare cöt ij fi p- Jan Raytop (4) vj par tsiaers ontff' van i jar comt vj p. Uitgaven. 2) Zeer (voor) de zeer eerzamen. 3) Eindigende. 4) Laatsten. 5) Item. 6) Parisis van Parijs 50 centen. (!omt. Archief Ve dl., 3de st. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 5