Nevenstaande kaart is voor zoover Walcheren er op voor komt eene kopie naar de kaart van N. J. Visser, verbeterd en vermeerderd door R. Ottens van eene uitgave na 1671. Zelandia illustrata dl. 1, bladz. 29). Het overige is ontleend aan de kaart van het Sloe door T. Levinus B/üijte a° 1568. {Zelandia illustrata dl. 1, bladz. 615) en naar aanwijzingen voorkomende op de kaarten van P. Gillissen a° 1626 en van A. Smallegange a° 1633. {Zelandia. illustrata dl. 1, bladz. 776). He loop der A me op de kaart van Visser slechts gedeelte lijk voorkomende is bijgewerkt naar de kaart van Jacob van Deventer, vervaardigd omstreeks 1555. Zelandia illustrata dl. 1, bladz. 196 en 260). Alle verdere aanwijzingen worden in den tekst voldoende opgehelderd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 355