96 1628, 1647, 1648. Adriaen Sorgeloos 1644, 1645, 1666, 1667. 116. G. S. no. 371. HIER LEIDT BEGRAVEN ABRAM QUEREYNSSEN, IN SYN LEVEN GE WEEST CAPYTEYN EQUIPAGEMEESTER VAN HOOG MOGHEN(DE) HEEREN RADEN EN ADMI RALITEIT VAN ZEELANDT. i) G. B. no. 371. Breed 3t/2 voet. Eigendom a1628 van Cornells Versluys. 30 Juni 1642 van Bartelmeus So gers, swager van C. V. 21 Januari 1650. „Gomt nu toe by overlaetynge van d'heer Jasper de Maecht aen de weduive van d'heer Abraham Crynssen, genaemt Sara Sterthe- mius." 15 Augustus 1652 aan Pieter Versluys Cornz. 117. G. S. no. 372. SEPULTURE VAN P(IETER) VAN DEN PUTTE, ZONE VAN REINIER, -GEBOREN- TOT T HI ENEN, APOTHEKER DES ER STEDE VLISSINGEN (STERF DEN 15 JUUH 1655) ENDE MARTHA LEENDERS - BOTHS SYN HUYS- VROUWE, GEBOREN TOT - OOSTERLAND IN DUVELANT, OUD SYNDE 49 JAEREN, STERF DEN 17 OCTOBER 1633. G. B. no. 372. Breed 4 voet. Eigendom op a° 1627 van Carel en Pieter van de Putte. 20 Juli 1632 alleen van Pieter van de Putte. K. R. Begraafrecht betaald op 23 October 1633 over de vrouw van Pieter van de Putte. 18 Juli 1655 over Pieter van de Putte. L. B. Juli 1610. Oostzyde. Martlia Leenarts (zie vol gend nommer). R. O. 24 Apr. 1610. Pieter van de Putte, j. g., van Tliienen met Martha Lenaerts, j. d., van Oosterland in Du- veland, aldaar getrouwt en ondertrouwt. 1) Het vervolg is door uitslijting verloren gegaan.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 140