109 met Agnes le Sage. Zie „Levensberichten van Zeeuwen," Dl. 1, biz. 196). X. L. van „Burgmrs." J oh an Gyseling 1048, 1649. t 7 December 1656. Everardus Gyseling 1654 66. t 8 October 1666. Mr. J oil an Gyseling 1709. N. L. van „Schepenen." Johan Gyseling 1643 1647. Everardus 16501653. Johan Gyseling 1671 1672. N. L. van „Raden." Johan Gyseling 1642. Everardus Gyseling 1649. f 8 October 1666. Johan Gyseling 1669. N. L. van „Gecomm. raden." Johan Ghyseling 1 De cember 1649. N. L. van „Gedep. in de Adm. op de Maze" Johan Gy seling 14 April 1711. N. B. Hun wapens in de kerk worden hierachter in hoofd stuk II vermeld. Het graf van Jan Gyseling vindt men hiervoor op no. 94, grafsteen no. 299 en 300. 129. G. S. no. 413. HIER LICHT BEGRAVE DE HEER BENJAMIN KALLE, IN SYN LEVEN SCHEPEN DER STADT VLISSINGHEN, STERF 1)EX 14 FEBRUARI 1659. G. B. no. 413. Breed 6 voet. Eigendom op 24 October 1641 van Benjamin ltaule. K. R. Begraafreeht betaald op 20 Februari 1659 over dheer Benjamin Raule. 21 October 1664 over de wed. van dhr. Benjamin Raule. L. B. September 1626. Korte Noordstraat. Benjamin Raule, van der Vere, met belydenisse. Maart 1632. Vrouwestraat. Isaac van Cattendyck. Syn huysvr. Tan nek en Raule, te voren litmaet Maart 1633. Schoolstraat. Janneken Raule, j. d., van Vlissingen. R. O. 9 November 1624. Benjamin Raule, j. g., van der Vere, met Esther Jammaerts, j. d., van Vlissinge. Sy woonende in de Korte Noortstraete. 10 October 1626. Ben jamin Raule, van der Vere, wedr. van Hester Jammaers, met Mari le Sage, van Vlissingen, wed. van Heindric Janssen. Sy wonende op d'Oostsyde. 10 November 1635. Abraham Raule, j. g., van der Vere, met Sara Hursels,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 153