II. WAPENS IN DE VLISSINGSCHE KERKEN. (A° 1638—1071). Ontfangen over wapens, in <le kerken opgehangen, ter ge dachtenis van aldaar begraven mannen en vrouwen, te weten over de jaren: van: 1638/1639 Capt. Pi eter Adriaenssen Yta. 3. 1639/1640 Capt. Gerrit Ilollaer. „3. 1640/1641 Niets ontfangen. 1641/1642 De moeder van Francoeys Kopal. 3. 1641/1642 Joncker Flemminck. 3. 1641/1642 De huysvr. van Fransoous Kopal. „3. 1642/1643 Joncheer Gillis Cats. O(ude) K(erk). 3. 1642/1643 d'Heer secretaris (mr. A mol dus) Altena. O. K. 3. 1643/1644 Niets ontfangen. - 1644/1645 d'Heer raetsheer Jan de Moor. O. K. 3. 1644/1645 Cornel Carel Terion. O. K. 3. 1644/1645 Joncheer Jan Pieterssen de Cats. N(ieuwe) K. 3. 1645/1646 't Kint van Tertulyanus van Dorpe. N. K. 3. 1646/1647 d'Heer secretaris (mr. Adriaeu) Altena. 3. 1646/1647 Frederick Molenaer. „3. 1647/1648 De huysvr. van d'heer Arnout Loneké. 3. 1647/1648 De dochter van d'heer, baljou, (Bonifacius) C h a u w3. 1647/1648 Capiteyn Jacob Hollare, voor een degen in de kerk1. 1647/1648 Rentmeester (Adriaen) Molenaer. 3. 1648/1649 Commandeur .loos van Trappen (gezeyd Banckert)„3.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 162