121 1666/1667 (lllr. Pi eter Gainpe, (secretaris). 1666/1667 He huysvr. van comm(andeur) Adryaen Lou eke 1667/1668 dHr. Isaak Bisschop. Met de kasse. 1668/1669 De huysvr. van capt. De Hase. Met de kasse. Oostkerk. 1669/1670 dHr. Erans Janssen. Met de kasse. 1669/1670 dHr. balj. Engel Kau. Met de kasse. O. K. 1669/1670 dHr. Jasper Brest. Met de kasse. Oostkerk 1669/1670 De huysvr. van burgmr. J olian Cardon. Met de kasseO. K. 1670/1671 dllr. Huybert Brest. Met de kasse. O. K. 1670/1671 dHr. burgmr. Adriaen van Goch. Met de kasseO. K. 1670/1671 Capt. Corn. Gyselyngh. Met de kasse. Oostkerk 1670/1671 dHr. burgmr. Johan Cardon. Met de kasse. O. K. 1671/1672 De wed. van vice-adm. Jan Evertsen. Met de kasseO. K. 1671/1672 dHr. Mattiheu (sic) de la Palma. Met de kasseO. K. 1671/1672 dHr. .Toos de Moor. Met de kasse. O. K. 1671/1672 Capt. Adryaen de Haese. Met de kasse. Oostkerk. 1671/1672. De wed. van dhr. Del Come. Met de kasse. O. K. 1671/1672 dHr. Seylmaker. Met de kasse. O. K. 1671/1672 Den raet, en pensionaris Anthony Copal, op last van de regeering, vrij (van betaling). nihil. N.B. Uit deze lijst wordt duidelijk, dat men in het jaar 1638 begon met het aanbrengen van wapens in de kerken. Verder 1) O. K. beteekent „Oude kerkin tegenstelling met de voluit geschreven „Oostkerk."

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 165