122 dan 1671 ben ik met bet onderzoek niet gegaan, omdat het rekeningenboek 110. 9, (van 1672 tot 1707) ontbreekt en het hier gegevene het roemrijkste tijdvak omvat van de vaderlandsche geschiedenis. De staatsomwenteling van 1795 heeft ze allen ver wijderd. t) Deze „ontfangsten over wapens" zijn, in de kerkerekeningen in een afzonderlijk hoofdstuk geboekt. 1) Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen door H. P. Winkelman, blz. 53. Enkele die van de fam. Lamp sens zijn door de kerkvoogdij aan de „Oudheidkundige verzameling" alhier (Bellamypark) in bruikleen afgestaan en daar te bezichtigen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 166