EENIGE GRAFSCHRIFTEN UIT DE AFGEBRANDE ST. JACOBSKERK TE YLISSINGEN, HET ARCHIVALISCHE TOELICHTINGEN DOOR P. K. DOMMISSE. VOORWOORD. Op den vijfden September van liet jaar 1911 werd te Vlis- singendoor onvoorzichtigheid van den loodgieter, de St. Jacobs- kerk en toren door brand verwoest. Slechts kale muren en onder asch en puin bedolven grafzerken bleven over. Gelukkig waren, door de toewijdende hulp van het gansche publiek, het koperwerk, de bijbels, de beide archieven, alsmede de uit 1600 deelen bestaande bibliotheek gered. Het Avond- maalszilver bleef, trots de hitte, in de brandkast bewaard. Het zilveren Doopvont, dat wegens wekelijksch gebruik niet in de brandkast aanwezig was, werd als geblakerd teruggevondenmaar is door de dienstvaardigheid van een zilversmid uit Middelburg gratis, glansrijk en zoo goed als nieuw hersteld. Toen men bij den herbouw besloot om den kerkvloer, in vroeger tijd ten behoeve van het begraven opgehoogd, weer tot zijn oorspronkelijk grondvlak terug te brengenmoesten de graf kelders weggebroken en daartoe de grafzerken gelicht worden. Dit ge schiedde in den winter, in het begin van het jaar 1912. De zerken kwamenhoe voorzichtig ook behandeldbij stukken en brokken uit hun voegen. Vele waren reeds verbrijzeld, Archief 1913 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 45