1!) (SCHAAR), OUT WESEXDE 58 JAREN, IS OVER LEDEN (DEN) 10 (JUNI 1651) (ENDE) JAN JANSSEN (ENDE) CORNELLS JANSSEN. HIER RUST IN DEN HEERE SARA VAN HUYSVROUWE VAN JAN VAN HOORN SYNDE 32 JAREN, IS OVERLEDEN 29 SEP TEMBER ANNO 163(3), (ENDE) TWEE VAN HARE KINDEREN. G. B. no. 10. Breed 4 voet. Eigendom op 28 Juli 1627 van Jan Cornelissen, in de Swane. 27 Augustus 1655 van Erederick Dortsman, gekocht vaii Esther Cornelis, zuster, en Geertje Jacobs, erfgenamen van Jan Cornelis. K. R. Begraafreeht betaald op 16 Eebruari 1619 over de vrouw van Jan Cornelissen. 12 Juli 1621 over het kint van Jan van Hoorn. 13 Augustus 1621 over de vrouw van Jan Cornelissen. 28 April 1627 over Jan van Hoorn. 24 Sep tember 1631 over de vrouw van Jan Cornelissen. 1 October 1633 over de vrouw van Jan van Horen. 1 October 1653 over 'tkint van Jan van Horen. 10 Juni 1651 over Jan Cornelissen. 16 Augustus 1653 over Jan van Ho oren. R. O. 17 Mei, 3 Juni 1636. Jan van Hoorn, wedr. van Ylissingen, ende Elena Jans van Dorst, in 'tland van Cleve, ondertrouwt en getrouwt in Middelburg. R. P. Poorter Jan Cornelissen van Hoorn 2 Maart 1607. N. L. van „Schepenen." (Jan Cornelissen staat niet op de lijst). 11. G. S. no. 41. SEPULTURE YAN HANS DE C0URSEIJ.ES IS OVERLEDEN DEN 15 OCTOBER ANNO 1638 OUT 78 JAREN ENDE CATELYN SCHOUTS HUYSYROUWE VAN HANS COURSEL- LES OUT 77 JAEREN OVERLEDEN DEN 3 APRIL 1647. HIER LEYT BEGRAVEN 29 APRIL ANNO 1621. G. B. no. 41. Breed 3 voet. Eigendom op 28 July 1627 van llans de Corssellis.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 63