24 17. G. S. no. 57. HIERLEYTBEGRAVEN JACOB VAN HEUYCKE STERE DEN 25 AUGUSTUS ANNO 1615 G. B. no. 57. Breed 4 voet. Eigendom op 7 April 1635 van Joris Teer li nek. 25 Julij 1737 van d'erfgenamen, die jegenwoordig sjnJobina, Elisabet, Pieternella en Cor nel i s Teerlinck. K. R. Begraafreclit betaald op 7 October 1594 over de vrouw van Jacob van Houcke. 20 December 1612 over Jacob van Hoecke. 29 Augustus 1615 over Jacob van II u y c k e. L. B. Juli 1614. Nieuwstraat. Kathelyne Salomons van Oostendede huisvrouw van Jacob van Iluycke, meel- vercooper. (Zie volgnommer 6.) R. O. 5 Juli 1603. Jacob Adriaensen van Huicken, van Schoondyke, wedr. van Peryntghen Joos, met Cate- lyne Cl ais, j. d., van Oostende, wonende in de Walstrate. K. Z. Ouderling Jacob van Iioeke A° 1580, 1585, 1589, 1593, 1597, 1601, 1605. 18. G. S. no. 62. IIIER LEYT BEGRAVEN CAP- TEIN JACOB LEYNSE, STERE DEN 20 APRIL, OUT SYNDE JAREN. G. B. no. 62. Breed 3l/2 voet. Eigendom op 11 November 1631 van Pauwels Leins. 19. G. S. no. 63. HIER RUST IN DEN HEERE PIETER WILLEM SOONE VAN WESTGAPPEL, IN SIN LEVEN BURCHMEESTER DESER STAD VLISSINGENDIE OVERLEED DEN 21 JANUARI 1593, ENDE MARTYNKE CLAES DOCHTER VAN DOMBURCH, SYNE HUISYROUWE, DIE OVERLEED DEN 26 OCTOBER 1610. G. B. no. 63. Breed 3 voet. Blanco. K. R. Begraafreclit betaald op 24 Januari 1593 over Pieter Willemsen, eertyts burchmr. 28 October 1610 over Martynke Claes.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 68