35 haar ouders. December 1625. Timmerwerf, Eranciscus Bo- gardus, j. g., van Vlissingenmet attestatie van Leyden. E. O. 21 Augustus 1599. Jaques Bogaert, j. g., van Duynkercke, en Tanneken van de Sande, j. d., van Brugge, wonende in de Lange Noordstrate. 12 Maart 1611. Abraham de Dieu, j. g., met Cathelyntgen van de Putte, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woonende aen de Suyt- syde. 23 Maart 1619. Hans Wouterssen Seuse, j. g., van Middelburgh, en May eken Bogaerts, j. d., van Vlissyn- ghen. Sy wonende opt Timmerwerf. 24 Juli 1621. Mr. G ui lj am e Bogaert, j. g., van Vlissingen, dienaer des H. Evangeliums, met Maria van Hoorenbeke, j. d., van Middelburg, on dertrouwt tot Middelburg. 9 Augustus 1625. Abraham de Dieu, wedr.. van Catelvnken van de Putte, met Tan neken Boogaert, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woonende opt Timmerwerf. 10 Mei 1631. Mr. Erancois Bogaert, dienaer des G. AVoorts tot Breskens, j. g., en Margarieta Ba que mans, j. d., beyde van Vlissingen. Sy woonende in de Nieuwstrate. E. P. Poorters Geleyn Bogart, van Maldere 19 Mei 1583. Guillaume van den Bogaarde 30 Maart 1587. N. L. van „Schepenen." Hendrick Bogaert 1606. 1615. N. L. van „Eaden." Hendrick Bogaert 1608. N. L. van „Predikanten." Guiljaem Boogaert 1620 f 1631. K. Z. Ouderling ll.endrik Boogaart 1591, 1595, 1599, 1608, 1604, 1607, 1609, 1611, 1013, 1621. K. Z. Diaken Hendrik Boogaart 1593. K. E. Kerkmr. Heyndrick Boogaert 1598, 1599. 34. G. S. no. 96. (Verloren gegaan.) G. B. no. 96. Breed 4>1/2 voet. Eigendom op 11 Augustus 1627 van Gillis Thyssen. 15 November 1634. „De serke, die op dit graff lycht, hebben de vier kerkmeesters aen Gillis Tyssen vereocht alsoo sy onbekent was." Op den graf brief staat geschreven: „Den 21 Juni 1660 is vader Gillis Thyssen begraven in dit graf, zijnde de eerste. December 1660 is mijn suster Anna begraven in dit graf, zijnde de tweede. 1 Eebr. 1667 is mijn moeder Anna de Conine begraven in dit graf,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 79