16 Zijn inscriptie in het album is letterlijk gelijk aan die in het album van Naisius. Grotius (Hugeianus), z. pl., Augustus 1596 (blz. 523). Hugo de Groot (15831645), de beroemde rechts geleerde, toen nog maar een dertienjarig student. Zie over hem :N.N.B.W., II, kol. 523. Zijn inscriptie (afb. 2) luidt Docte flos hominum politiorum, Flos doctorum hominum polite Jona. Et quem Pierides fovent Camoenae. Et qui Pieridas foves Camoenas, Men' istis dare nomen in libellis Ubi Scaligerumque patruumque Nostrum, et Juniaden, et Heurnii vim Vulcani quoque Merulaeque Suadam Doctoresque alios alumna nostri Soli corcula, quosque corculorum Disciplina iuvat tenes. Quid ergo Men' istis dare nomen in libellis, Docte flos hominum politiorum Sane, ut me imparilem tibi poëtam Ostendam, et parilem tibi sodalem, Docte flos hominum politiorum, Flos doctorum hominum polite Jona20). 20) De vertaling van dit jeugdgedicht van Hugo de Groot dank ik aan Dr Burgersdijk Pronkjuweel gij der fijnst-besnaarde mensen. Pronkgeleerde gij, fijnbesnaarde Jonas, Gij wien niet slechts de Zanggodinnen koest'ren. Maar die zelf ook de Zanggodinnen koestert. Moet ik zetten mijn naam in deze uw vriend-rol Waar ge al Scaliger wierft alsook onze ooms naam, Voorts de Junius-telg en Heurnius' krachtspreuk Met Vulcanius' alsook Merula's lofspraak, And're ook, scherpe vernuften, kweekzoons onzes Voedsterbodems en al wie de onderrichting Dier vernuften verkwikt. Wat nu dus verder Moet ik zetten mijn naam in deze uw vriend-rol, Pronkjuweel gij der fijnst-besnaarde mensen Vast. opdat ik me als u onpassend dichter, Maar dan toch als u passend vriend mag tonen, Pronkjuweel gij der fijnst-besnaarde mensen, Pronkgeleerde gij, fijnbesnaarde Jonas. Het gedicht is afgedrukt bij De la Ruë, blz. 513. De oom van wie hier sprake is, is Cornelis de Groot, hiervoor genoemd. Met Juniades is Franciscus Junius, hieronder te noemen, bedoeld.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 38