27 Quae nunc obsessa adversis, nunc plena secundis, Aut frangit trepidos, obligat aut dubios Inter quos laqueos currentem ad gaudia vitae Non capiet mundus, cui vita Christus erit 3S). Pappus (Johannes), Straatsburg, 6 Mei 1598 (blz. 371). Johann Pappus (15491610), sinds 1570 hoogleraar in het Hebreeuws te Straatsburg. -- Zie over hem A.D.B., XXV, S. 163 Johannes Ficker und Otto Winckelmann, Handschriftenproben des sechzehnten Jahrhunderts nach Strassburger Originalen herausgegeben. II (Strassburg, 1905), Heft 90. Parisius (Petrus), Bazel, November 1598 blz. 4561 Deze Franse student werd als Petrus Parrisius, Gallus, in dezelfde Novembermaand van 1598 te Heidelberg inge schreven. Pauli (Andreas), Straatsburg, Mei 1598(blz. 457). Een student uit Hamburg afkomstig, die als Andreas Pauli Hamburgensis, 28 September 1599 te Heidelberg werd in geschreven. Perisonius (Johannes), Leiden, Juli 1596 (blz. 512) Deze, klaarblijkelijk een student, was van Vere af komstig en zal daar wel Van den Broek hebben geheten. Een familie van deze naam wordt onder het Veerse patriciaat niet aangetroffen. Perkins (Guliel.), Cambridge, 20 Juni 1597 (blz. 443). William Perkins (15581602), de bekende piëtisti sche theoloog, te Cambridge woonachtig, schrijver van een groot aantal theologische werken, die grote opgang maakten en waarvan er verscheidene in het Nederlands vertaald wer den. Zijn bekendste boek, Armilla aurea (1590), bereikte in 20 jaar 15 drukken. Hij schreef in Jonas' album met zijn 38) Door Christus, die hem loskocht, naar het hemels vaderland opge roepen, brengt de mens als een vreemdeling in de stroom van de tijd zijn leven door. En terwijl hij, maar niet door eigen kracht, naar de hem beloofde rust streeft, lijdt hij vele gevaren op 's werelds weg, die nu eens bezet met tegenspoed, dan weer vol voorspoed, de schuchteren breekt of de weifelaars aan zich bindt. Maar de wereld zal hem. voor wie Christus het leven zal zijn, niet krijgen, wanneer hij midden door deze strikken streeft naar de vreugden des levens.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1946 | | pagina 51