lid van Veere. Nagtglas had met hem te Utrecht gediend. Grijp, Sicco van der. Zie: Nauta van der Grijp, S.G. Gunning, Anne Elisabeth (1838-1865). Jongste zuster van F.C. Nagtglas-Gun- ning. Getrouwd in 1863 met Ds. J. van Loenen Martinet (1840-1918), toenmaals Ned. Hervormd predikant te Heenvliet. Gunning, Edward Bernard (1836-1905). Jongste broeder van F.C. Nagtglas- Gunning. Ned. Hervormd predikant o.a. te Nunspeet, later te Zetten. Gunning, Frangoise Caroline (Vlaardingen 19 dec. 1830-Utrecht 9 okt. 1927). Tweede vrouw van Nagtglas. Gunning, Jan Willem (1827-1900). Oudste broeder van F.C. Nagtglas-Gunning. Adviseur van het ministerie van Financiën te Den Haag. Hoogleraar scheikunde te Amsterdam. Gunning, Johannes Hermanus (1802-1889). Vader van F.C. Nagtglas-Gunning. Getrouwd in 1825 met Anna Elisabeth van Campen (1805-1855). Ned. Her vormd predikant, het laatst te Leeuwarden. NNBW dl 10, kol. 308-310, 1937. Gunning, Johannes Hermanus (1858-1940). Kleinzoon van voorgaande en neef (neveu) van F.C. Nagtglas-Gunning. Ned. Hervormd predikant te Wilhelmina- dorp in 1881. Daarna te Bennebroek en te Serooskerke in 1920. Gunning, Willem Marius (1834-1912). Broeder van F.C. Nagtglas-Gunning. Hoogleraar oogheelkunde te Amsterdam. Later directeur van de inrichting voor ooglijders in Den Haag. Halen, van der (?-?). Haman, W.F. (?-?). Te Middelburg. Hamel, P.S. (?-?). Consul-generaal van Nederland te Bangkok. Getrouwd met Marie den Bouwmeester. Zij overleed in 1885 te Bangkok. Hamel (?-?). Uit Breskens. Ging als onderwijzer naar Guinea. Hardeman, Hendrik (?-1870). Uitgever-eigenaar van de Zierikzeesche Courant van 1847-1870. Zie ook: A. de Vos en noot 160. Harrison (?-?). Kolenkoper te Zierikzee. Gaf Engelse les aan Nagtglas en Jhr. M.W. de Jonge. Hasselt, Bernard Johan Robbert van (1806-1864). Huisdokter en burgemeester van Naarden. Hazelhoff Roelfzema (?-?). Opvolger van Nagtglas als ijker. Heemstra, Schelte baron van (1807-1864). Commissaris des Konings in Zeeland 1858-1860. In 1860 minister van Binnenlandse Zaken. L.v.Z. dl 1, p. 352; Le vensschets door Mr. J. Dirks in Mij der Nederl. Letterkunde, 1865. Hees, van (?-?)• Alg. secretaris van het Nut. Heestermans (?-?). Architect te 's-Hertogenbosch. Hendrik. Zie Prins Hendrik. Hennekeler, Gijsbert van (1825-1884). Leraar wis- en natuurkunde aan gymna sium te Middelburg. Onderdirecteur Rijks H.B.S. aldaar en in 1878 directeur. Ook lector klinische school en lector van het Natuurkundig Gezelschap. L.v.Z. dl 1, p. 368; NNBW dl 3, kol. 577-578, 1914. Herder, Jan den (?-?). Stadsomroeper te Zierikzee. Heringa, Jodocus (1765-1840). Ned. Hervormd predikant te Vlissingen 1791- 1793. Daarna hoogleraar te Utrecht tot 1840. L.v.Z. dl 1, p. 372; NNBW dl 7, kol. 564-565, 1927; De Bie-Loosjes, dl 3, p. 729, 1925. Hermans, Hendrik (1827-?). Makelaar te Antwerpen. Frederiks-v.d. Branden, p. 340. Heyse, Johan Hermann Christian (1839-1913). Getrouwd met Helena Maria Ermerins (1843-1871). Luthers predikant te Zierikzee 1866-1868. Lid Prov. Staten van Zeeland in 1872, lid Ged. Staten 1879. L.v.Z. dl 1, p. 380; NNBW dl 8, kol. 768-769, 1930; Loosjes, Naaml. Luth. Kerk, 1925, p. 119. Hoefnagel, George (of Joris) (1542-1600). Zoon van Antwerpse diamanthande- 177

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 175