van deze stad. Lid Prov. Staten van Zeeland en in 1848 lid van de Dubbele Kamer der Staten-Generaal. L.v.Z. dl 1, p. 569. Kruysse, J. (?-?). Bakker te Zierikzee. Kuiler, Komelis Jacobus (?-?). Te Middelburg. Timmerman. Aannemer van de bouw van het huis van Nagtglas te Domburg. Zie noot 29. L.v.Z. dl 1, p. 578. Kuyper (?-?). Referendaris te Den Haag. Lafont, Jean Gabriël (1757-1819). Waals predikant, o.a. te Tholen en Middel burg 1799-1819. L.v.Z. dl 2, p. 8. Hij schonk een in 1529 geschilderd portret van de Zwitserse kerkhervormer Ulrich Zwingli (1484-1531) aan het Z.G.d.W. Het is in 1884 uitgeleend naar de Zwingli-tentoonstelling te Zürich ter gelegen heid van de 400-ste geboortedag van Zwingli. Zie: Versl.Alg.Vergadering Z.G. d.W. 1880-1884, p. 68. Lambrechtsen van Ritthem, Nicolaas Cornelis (1752-1823). Pensionaris van Vlis- singen. Ambachtsheer van Ritthem in 1815. Directeur van Oost- en West-In dische Zaken 1798-1806. Getrouwd in 1790 met Maria Petronella Schorer (1760- 1803). A.C. van Citters, Lofrede op den Edel Wel Geboren Heer Nicolaas Cor nelis Lambrechtsen. - N. Verh. Z.G.d.W. dl 4, 46 pp., 1827. L.v.Z. dl 2, p. 12. NNBW dl 4, kol. 874, 1918. Bezat het schilderij, dat G. Hoefnagel in 1589 maak te voor Johan Radermacher. Zie onder W.G. Bal, G. Hoefnagel en Johan Rader- macher. Lambrechtsen, de heren. Waren kleinzoons van voorgaande, n.l. Mr. N.C. Lam brechtsen (1824-1895) en Mr. Th.A. Lambrechtsen (1825-1879). Deze laatste verkocht het schilderij van Hoefnagel aan W.G. Bal. Zie onder Hoefnagel. Lantsheer, Johan Cornelis (1834-1893). Burgemeester van Domburg 1880-1893. L.v.Z. dl 2, p. 39. Lantsheer, Meinard Frederik (1819-1877). Advocaat te Middelburg. Secretaris van deze stad 1849-1856. Rechter arrondissements-rechtbank in 1856. Raadsheer Prov. Gerechtshof van Zeeland 1860. Raadslid van de Hoge Raad in 1874. Ge trouwd met Antonia Jacoba Maria van Lynden. Hij beschreef en publiceerde de verzameling kaarten, portretten, platen enz., bekend als Zelandia Illustrata, van het Z.G.d.W. Zie: Zelandia Illustrata. L.v.Z. dl 2, p. 40. NNBW dl 2, kol. 786- 787, 1912. P[ekelharing], In Memoriam Mr. M.F. Lantsheer 1819-1877. - Arch. Z.G.d.W. dl 3, p. I-VII, 1878. Lasonder, Jan Willem (?-?). Leraar en procureur. Getrouwd met Adriana Maria Francken in 1878. Leendertz, Pieter (1817-1880). Doopsgezind predikant. Was ook dichter en letterkundige. NNBW dl 6, kol. 914-917, 1924; Frederiks-v.d. Branden, p. 460. Lek de Glercq, Cornelis van der (1811-1886). Advocaat te Zierikzee, daarna no taris. Lid van de Eerste Kamer. Kocht in 1853 het slot en de heerlijkheid Haam stede. Zie noot 47. NNBW dl 9, kol. 148-149, 1933. Lemnius, Levinus 1500-1568). Studie geneeskunde te Gent en Leuven. Daarna gevestigd te Zierikzee 1527-1568. Zijn bekendste werk is Occulta naturae miracula... Antwerpen, 1559. NNBW dl 8, kol. 1028-1031, 1930. G.M. van Hoorn, Levinus Lemnius en Willem Lemnius, twee zestiende-eeuwse medici. - Arch. Kon. Z.G.d.W. 1971, p. 37-86 en Ibid. 1972-1973, p. 117-130. Lennep, Jacob van (1802-1868). Rijksadvocaat. Schrijver van romans. NNBW dl 1, kol. 1267-1271, 1911. Lenshoek, Cornelis Petrus (1827-1882). Burgemeester van Wolphaartsdijk 1862- 1882. Verzamelaar van boeken over Zeeland. In 1881 schonk hij aan het Z.G.d.W. een verzameling werken en aantekeningen van zijn oom Dr. J. Ab Utrecht Dres- selhuis. L.v.Z. dl 2, p. 69. Leune, Isaac (1794-?). Gemeentebode van St. Annaland van 1813-1859. Leuntje (?-?). Dienstbode van Nagtglas te Middelburg. Leyé, van der (?-?). Te Middelburg. 182

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 180