99. Nijverheidstentoonstelling, georganiseerd door het Nut te Haarlem in juni 1861. Nagtglas was voorzitter van de commissie voor deze tentoonstelling. 100. Nijverheidsvereeniging, opgericht te Middelburg 3 october 1864. Nagtglas behoorde tot de oprichters. 101. Ommerschans, De. Kolonie van de Nederlandsche Maatschappij van Wel dadigheid. 102. Onderwijs. Zie: Bewaarscholen, noot 13; Industrieschool, noot 60. 103. Oost-Indiëvaarders. In de jaren dertig van de vorige eeuw nam de Nederl. Handel-Maatschappij het initiatief om de bedrijvigheid in Zierikzee aan te moe digen. Een van deze pogingen was het vestigen van scheepswerven, waar o.a. schepen voor de vaart naar Nederlandsch-Indië werden gebouwd (J.J.Westendorp Boerma C.A. van Swigchem, Zierikzee vroeger en nu. Bussum, 1972, p. 76- 77; J. Schot, Zierikzeese scheepswerven, 1838-opkomst-bloei-verval-1929. Zws Tijdschr. dl 22, 1972, p. 216-218). 104. Oproer te Zierikzee. Op 18, 19 en 20 februari 1845 heerste te Zierikzee grote ontevredenheid wegens de strenge winter, gebrek aan verdienste, gebrek aan voedsel (aardappelen), toenemende armoede en onmogelijkheid om belasting te betalen. Er waren samenscholingen, baldadigheid zoals ruiten ingooien, afkeu rende liederen. Om de orde te herstellen ontbood het gemeentebestuur 122 man infanterie uit Vlissingen, doch deze behoefden niet in te grijpen (A.J.C. Rüter (ed.Rapporten van de Gouverneurs in de Provinciën 1840-1849, deel 3, Pe riodieke rapporten 1844, 1845. Werken Hist. Genootsch. (3) no. 78, Utrecht, 1950, p. 271-310; J.J. Westendorp Boerma C.A. van Swigchem, Zierikzee vroeger en nu. Bussum, 1972, p. 75). 105. Overstroming in de Bommelerwaard. Vond plaats in 1861. Nagtglas was lid van de Commissie voor hulp aan de slachtoffers en er werd in juni te Mid delburg een tentoonstelling gehouden van de voorwerpen voor een betreffende weldadigheidsloterij. 106. Peuken. Waardeloze dingen, rommel (Wb. Zeeuwse Dial. p. 709). 107. Pietjeswagen. Postwagen tussen Middelburg en Vlissingen. Het tarief be droeg 1 pietje 32/2 cent). In 1882 werd de pietjeswagen vervangen door de stoomtram Middelburg-Vlissingen (Wb. Zeeuwse Dial. p. 715). 107a. Pincoffs Kerdijk (ook wel Kerdijk Pincoffs). Richtten in 1868 te Rotterdam de Afrikaansche Handelsvereeniging op. Deze heeft bestaan tot 1879. (H. Muller, Muller een Rotterdams zeehandelaar Hendrik Muller Szn (1819- 1898). Schiedam, 1977, IX 467 pp.) 108. Ponsoen. Graveernaald, goudsmidswerktuig, keurstempel voor goud- en zilverwerk (Wb. Nederl. Taal, dl XII, 1949, kol. 3290-3293). 109. Popkensburg. Kasteel te St. Laurens. Het werd na de dood van Jhr. Mr. Laurens de Witte van Citters in 1862 gesloopt in 1863 (A. Meerkamp van Embden, De oudste geschiedenis van Popkensburg en St. Laurens. Arch.Z.G.d.W. 1936, p. 30-49). 110. Portret van Ulrich Zwingli. Zwitsers kerkhervormer 1484-1531. Het was geschilderd (olieverf) in 1529 en belandde via omwegen door schenking van Ds. Jean Gabriel Lafont, Waals predikant, o.a. te Middelburg, in het museum van het Z.G.d.W. (Versl.Alg.Verg.Z.G.d.W. 1880-1884, p. 68-69) (zie Bibliografie, 1880). Het portret werd in 1884 uitgeleend aan de Zwingli-tentoonstelling te Zürich ter ere van het 400ste geboortejaar van Zwingli. 111. Portugese Joden. Eind 15de en begin 16de eeuw werden de Joden uit Span je en Portugal verbannen. Een deel week uit naar de Nederlanden, o.a. naar Middelburg (J.H.van 't Hoff. De vroegere Portugeesch-Joodsche Gemeente en de kerkeraad der Hervormde Gemeente te Middelburg. Arch.Z.G.d.W. 1922, p. 14-28; W. Smit, Joden in Middelburg. Zws Tijdschr. dl 18, 1968, p. 8-18) (zie Bibliografie, 1864). 204

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 202