Afb. 4. Oostburg-strand Cadzand. Afslagkrabber rechtsen geslepen bijl (links). Vuursteen. Schaal 1:2. Foto Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. Oostburg - strand Cadzand (afb. 4) De familie H. de Graaf uit Schoondijke nam de moeite haar strandvondsten van het strand van West-Zeeuwsch-Vlaanderen tussen Cadzand en Breskens te laten zien op het depot in Middelburg. Het materiaal was afkomstig uit zandsuppleties uit de Wielingen-geul voor de kust. In het verleden zijn vooral uit de buurt van het Zwin bij Cadzand vergelijkbare vuursteenvondsten gemeld. Na een eerste de terminatie door de provinciaal archeoloog werden de vinders doorverwezen naar het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Onder de vele vuursteenbrokken be vonden zich een klein aantal dat door mensen is bewerkt. Het gaat om vijf afsla gen, waarvan één sterk is gerold en een ander glanspatina vertoont. Daarnaast is er ook een brok vuursteen gevonden dat enkele afslagnegatieven vertoont en der halve als een kern kan worden beschouwd. De ouderdom van deze artefacten is moeilijk vast te stellen. De gerolde en gepatineerde stukken zouden van paleoli- thische ouderdom kunnen zijn; de andere stukken van jonger datum. Duidelijker vondsten zijn een grote afslagkrabber en een fragment van een geslepen vuurstenen bijl (resp. afb. 3 links en afb. 3 rechts). Beide stukken zijn van een zuidelijke vuursteensoort gemaakt, waarvan het exacte herkomstgebied evenwel niet kan worden aangegeven. Het bijlfragment is het topgedeelte waarop aan de bovenzijde bewerkingssporen zichtbaar zijn. Dit is het resultaat van het in de vorm kloppen van de bijl; een ongebruikelijke en ongeschikte techniek om vuursteen te bewerken. De bijl heeft een spitsovale doorsnede en kan in het Mid den- of Laat-Neolithicum worden gedateerd. De grote krabber heeft een omlopende, vrij steile retouche. De grootte wijst op een paleolithische of midden-neolithische datering. Het ontbreken van een gerold oppervlak en patinering maakt een midden-neolithische datering het meest waar schijnlijk. RMO, Leiden, L.B.M. Verhart Zierikzee - Flauwers I Tijdens een tocht met de mosselboot van de gebroeders Schot op 26 september in samenwerking met leden van de werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, werd naast een groot aantal fossiele botten een vuurstenen kling opgevist. De kling is zeer waarschijnlijk van laat- neolithische ouderdom. De hierna genoemde vindplaats Haamstede-Brabers ligt hemelsbreed 3 km naar het westen. 188

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 214