LITERATUUR Baart, J.M. 'Een 16e-eeuws leren wambuis naar landsknechtenmode'. In: R. Kistemaker en M. Jonker (red.). De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm. Amster dam 1986, 68-77. Baart, J.M. 'Amsterdam: centrum'. In: RJ. Woltering. 'Archeologische kroniek van Holland over 1988 I Noord-Holland'. Holland 21 (1989) 297-300. Boersma, J.S. 'The Roman Coins from the Province of Zeeland'. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 17 (1967) 65-97 Broecke, J.P. van den. Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden. Delft z.j. Broeke, P.W. van den. Bouwoffer en archeologie. (Niet gepubliceerde scriptie RU Leiden). Delmarcel, G. en E. Duverger. Brugge en de tapijtkunst. Brugge-Moeskroen 1987 (Tentoonstel lingscatalogus Brugge. Meesterwerken van de Brugse tapijtkunst), Dezutter, W.P. 'De voormalige St.-Nicolaaskerk van Hannekenswerve (Zeeland). Gentse Bij dragen tot de kunstgeschiedenis 23 (1973-1975) 49-60. Dezutter, W.P. 'Dodenmunt, penningkeerse en absolutiebrief'. In: Miscellanea prof.em.dr. K.C. Peeters. Antweipen 1975, 193-206. Goubitz, O en K. Offerman. 'The Conservation and Restoration of a Sixteenth-Century Leather Jerkin'. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 31 (1981) 453-463. Heeringen, R.M. van. 'Twee tinnen laatkoppen uit het verdronken dorp Nieuwlande in Zeeland. Westerheem 38 (1989) 40-1. Heeringen, R.M. van. 'Archeologische kroniek van Zeeland over 1987'. Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1988, 129-147. Heeringen, R.M. van. 'Archeologische kroniek van Zeeland over 1989'. Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1990, 105-119. Heeringen, R.M. van en H.E. Henkes. 'Een merkwaardige vroeg-17e-eeuw.se glasvondst uit Middelburg'. Westerheem 36 (1987) 158-164. Heeringen, R.M. van, A.M. Koldeweij en A.A.G. Gaalman. Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens. Zutphen 1987 (Clavis Kunsthistorische Monografieën 4). Heidinga, A.H. 'Aardewerkvondst uit Prinsengracht, misbaksels van Amsterdammertjes'. Ons Amsterdam 1969) 174-185. Janssen, P. en J. Veeckman. 'Doden uit de kathedraalbodem: antropologisch en paleopatholo- gisch onderzoek'. In: J. Veeckman (red.). Blik in de bodem. Recent stadsarcheologisch on derzoek in Antwerpen. Antwerpen 1992, 113-120. Koster, K. 'Middeleeuwse pelgrimstekens en bedevaartdevotionaliën uit het Rijn- en Maas land'. In: Rijn en Maas. Kunst en Cultuur 800-1400. Keulen/Brussel 1972 (Tentoonstel lingscatalogus) 146-160. Koster, K. 'Gutenbergs Strassburger Aachenspiegel-Unternehmen von 1438-1440'. Gutenberg- Jahrbuch 58 (1983) 24-44. Koldeweij, A.M. 'Teekenen van Mijnheere St. Lenart: pelgrimsinsignes uit Dudzele'. Biekorf. Westvlaams Archief 87 (1987) 305-317. Kriss-Rettenbeck. L. G. Möhler (ed.). Wallfahrt kennt keine Grenzen. Themen zu einer Aus- stellung des Bayerischen Nationalmuseums und des Adalbert Stifter Vereins. München/Zii- rich 1984. Mets, D. de 'Aspecten van de suikerraffinage te Antwerpen'. Archaeologia Mediaevalis 8 (1985) 11-13. Reinders, C.E.M. 'Een vijftiende-eeuws pelgrimsinsigne in Zutphen'. Oud-Zutphen 6 (1987) 108-111. 214

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 240