Afb. 1Cornells Liens (1580-1636), medicus te Zierikzee 1607-1618. Rijksarchief in Zeeland. Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata van het KZGW. IV, 596. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 28