LORRENDRAAIERS 47 127 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 96-97 en bijlagen 1 en 2. 128 NA, SG 5772, Bewindhebbers Amsterdam aan Staten-Generaal, 12 maart 1695; Oprechte Haerlemse Courant8 december 1695. Het 'roeifregat' Beschermer werd door kamer Amsterdam tweemaal voor een kruistocht naar Afrika uitgereed. 129 Opregte Leydse Courant2 april 1691. 130 De twee geconfisqueerde BAC-schepen Wapen van Brandenburg en Stadt Berlijn zijn niet meegerekend. 131 Tijdens oorlogen in de zeventiende en achttiende eeuw was het niet ongebruikelijk dat kapers de genomen schepen en/of lading na betaling van losgeld weer vrijgaven. Dit werd rantsoeneren genoemd. 132 Gemeentearchief Rotterdam, Notariële akte 1464/53, 20 juni 1692; NA, NWIC 733, Notulen kamer Zeeland, 21 juli 1692 en 5 augustus 1692. Toen de Compagnie over het gebeuren geïnformeerd werd, eiste zij de lading van de Baldina op, die uit een aan zienlijke partij gom en huiden bestond. 133 Francke, Utiliteyt voor de Gemeene Saake, deel II, 175 en 227.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2005 | | pagina 49