PERCEPTIE EN IDENTITE identificeerd, zoals het Psalmenoproer en de onlusten over de Bijbelvertaling, even later, de strijd tussen patriotten en orangisten, die juist in Zeeland bijzond heftig is geweest en die, als ik het wel heb, in sommige plaatsen duidelijk bij d religieuze troebelen aansloot. Na dit alles dringt zich onweerstaanbaar de slotvraag op: is desurbanisatie eigei lijk wel een geschikt woord voor wat dit onderzoeksprogramma beoogt? Het ga ongemerkt uit van definities van stad (en impliciet ook van stedelijkheid) waarv? nog moet worden aangetoond dat ze in de betrokken periode relevant waren. H is natuurlijk een analytische, heuristische term, maar er is veel dat ervoor pleit kr tisch met de hoofdtermen uit dit wetenschappelijke vertoog om te gaan. Rede genoeg om dit deelproject met zijn cultureel-mentale inslag als een kernproje binnen het programma te beschouwen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 120