JAARVERSLAGEN 2005 177 Jaarverslag van de Genootschapsraad 2005 De Genootschapsraad kwam in 2005 viermaal bijeen. Aan het eind van het jaar werd afscheid genomen van de voorzitter en secretaris, de heren drs. P.W. Sijnke en drs. A. Molendijk en de heren J. de Quaasteniet en R.J. Swiers. Benoemd wer den de heren P.H. de Dreu als vertegenwoordiger van de werkgroep Geologie en drs. T. van Gent als vertegenwoordiger van de werkgroep Historie en Archeologie. Voor de werkgroep Theologie wordt nog een vertegenwoordiger gezocht als opvol ger van de heer Molendijk. De heer dr. A.H.L. Huiskes werd voorzitter ad inte rim. De Genootschapsraad overlegde met het bestuur van het Genootschap over de vol gende onderwerpen: - De sterkte/zwakte-analyse als voorbereiding op een nieuw beleidsplan. De raad heeft het advies gegeven de relatie tussen werkgroepen/commissies en het Genootschap duidelijk te beschrijven. Ook de status en rol van de Genootschapsraad is onduidelijk. Daar moet nog meer helderheid in komen. - De werkgroep Kunstgeschiedenis heeft een doorstart gemaakt. Er zal een ver tegenwoordiger van de werkgroep gezocht worden voor de Genootschapsraad. - De bruikleenovereenkomsten met het Zeeuws Museum en de beheersovereen komst met de Zeeuwse Bibliotheek. De raad heeft geadviseerd meer op promotie te letten, bijvoorbeeld bij televisieseries op Omroep Zeeland. Er worden regelma tig objecten van het Zeeuws Genootschap getoond, maar zelden wordt de naam van het Genootschap genoemd bij de aftiteling. - Activiteiten. De Genootschapsraad pleit voor betere coördinatie zowel intern als extern betreffende lezingen en activiteiten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 179