ZELFPORTRET 185 Bovendien heeft hij mij waardevolle suggesties gedaan en informatie verstrekt. Uiter aard ben ik zelf verantwoordelijk voor tekortkomingen en fouten in de uitgave van de brieven. 4 J.C. de Man, Twaalf schedels van Reimerswale en de bevolking van ZeelandMiddelburg 1893. Dr. Jan Cornelis de Man (1818-1909) medicus te Middelburg met een zeer brede belangstelling en vele publicaties, ondermeer voorzitter van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en jarenlang conservator van de verzamelingen. 5 In de Zeeuwse kranten van die tijd komen herhaaldelijk aankondigingen en verslagen voor van concerten, zelfs zogenaamde Lijsen-avonden, waarop liederen van Lijsen op tekst van Poldermans werden uitgevoerd, vgl. Goessche Courant 25-4-1927. Van Lijsen en Poldermans verscheen ook een liederenbundel in druk: Zes Zeeuwsche liedjes in 't Zuud- BevelandsYerseke, ca. 1938. 6 De formulering lijkt adequaat: het lied heeft immers geen enkele officiële verankering. Bovendien is Poldermans' hymne 'Geen dierder plek...' in Zeeuws-Vlaanderen nauwe lijks als Zeeuws volkslied aangeslagen. Dat 'dierder' is trouwens in de Zeeuws-Vlaamse dialecten gans onbekend. Mogelijk heeft Poldermans het evenmin als dialectwoord bedoeld (er komt immers verder geen onvertogen woord in voor), maar als verkorting van 'dierbaarder'. Ik herinner me dat mijn schoolmeesters in de jaren vijftig over dat woord 'dierder' wat lacherig deden en wilden dat we in de voorbereiding op Koningin nedag 'dierber' zongen, een verstandig advies. 7 UB Amsterdam, bijzondere collecties, Collectie Meertens, doos 94, schrift IV - Diarium 1928/1929. 8 'Het spel van de stathouwer', medegedeeld door D.A. Poldermans, Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1930, 1-118. 9 Beschrijving van de 's-Gravenpolderse rederijkersstukken in het archief van de kamer van St. Barbara, de zogenaamde 'verzameling van de Fiolieren van 's-Gravenpolder' in: W.M.H. Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca. 1620, Assen 1968, 123-136; het spel dat door Poldermans werd uitgegeven: blz. 133 (1 U 23a en 23b). Over de rederijkerskamer 'De Fiolieren' verschenen enkele artikelen van de hand van J. Walrave die uitgebreid het archiefmateriaal heeft bestudeerd Historisch Jaarboek Noord en Zuid-Beveland 20 1994) 33-65, met een aanvulling in De Spuije 33 (1995) 5-10. Na Poldermans werd het 's-Gravenpolderse rederijkersarchief bestudeerd in Nijmegen onder leiding van prof. dr. W. Hummelen. Als uitvloeisel daarvan verschenen enkele tekstuitgaven: Abraham en Loth - een sinnespel van de rederijkerskamer 'de Fiolieren te 's-Gravenpolder (Zeeland) door E. van Dijk. [Meerkerk 1990; typscript in ZB], alsmede: Sandrijn en Lanslot. Diplomatische uitgave van twee toneelrollen uit het voormalig archief van de Rederijkerskamer De Fiolieren te 's-Gravenpolder door Wim N.M. Hiisken en Frans A.M. Schaars, Nijmegen 1985- 10 Marcus Zuerius Boxhorn (1612-1653) gaf in 1634 een nieuwe editie uit van de Chronyk van Zeelandt, eertijds beschreven door d'heer Johannes Reygersbergen. Aan de editie van 1644 (dl. II, 282) ondeende Poldermans de samenvatting van het bronverhaal. 11 Leo van Breen (Goes, 1906-Taormina, 1988) was ondermeer dichter en journalist. Vgl. Lo van Driel, 'De Zeeuwse jaren van Leo van Breeri, in: Zeeland, jrg. 16 (2007), nr. 3, 88-107 en Lo van Driel, 'Schouwen is zo beroerd niet. De Schouwse jaren van Leo van Breen en J.P. Paulusse', Kroniek van het land van de zeemeermin. Jaarboek Vereniging stad en lande van Schouwen Duiveland, 33 (2008) 43-79. 12 Vgl. Lo van Driel, 'Vier jonge heren en een vereniging. De oprichting van de Zeeuwsche vereeniging voor Dialectonderzoek in 1928', Zeeland, jrg. 17 (2008) nr. 3, 104-115. 13 Vgl. over Mesu, Poissonnier en enkele andere namen: Lo van Driel, Van Aarnoudse tot Zachariasse Zeeuwse familienamen, Vlissingen 2007, 17 en de daar vermelde litera tuur. 14 Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (Gouda, 26 mei 1873-Utrecht, 6 november 1955),

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 187