:OMPARTtMENT 1 Id PIJLERS I 1 OPEN Uc- 2 OPEN COMPARTIMENT 3 OPEN Boven: Overzicht van de werkzaamheden in de bouwput, 12 maart 1979 Fig. 1. Indeling van de bouwput Fig. 2. Tijdplanning van de pijierbouw OPRUIMEN, INUNDEREN, DOORBAGGEREN 1 PLAATSEN PIJLERS 442

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 14