Cursus Nestvogelkartering Seringenvlinder (Pieter Simpelaar). hane semibrunnea), Splinterstreep (Naenia typica), Witte L-uil (Mythimna L-album), Lisdoddeboorder (Nonagria typhae), Rood- streepspanner (Rhodometra sacraria) en Grote beer (Arctia caja). Op 5 oktober had den we nog parende Schimmelspanners (Dystroma truncata) in de val. In de meeste gevallen werd deze val gelijktijdig ge plaatst met die in de Euregiotuin. Over het algemeen werden meer vlinders gevangen aan de Quarles van Uffordweg dan in de Euregiotuin wat een verrassing was. In de Euregiotuin kwamen we meer verschillende soorten tegen. Ook hier een erg mooie locatie waar we zelfs regelmatig koffie kre gen. In totaal vingen we hier 4271 vlinders behorend tot 165 verschillende soorten. Langestraat Deze plek was in verhouding tot de eerder genoemde plaatsen een stuk minder wat het aantal vlinders betrof, maar zeker niet minder verrassend, leder jaar vangen we hier wel bijzondere vlinders, zoals de niet zo vaak voorkomende Bruine grasuil (Rhyasia simulans), Zuidelijke bandspanner (Nycte- rosea obstipata) en regelmatig zien we het Klein muisbeertje (Pelosia obtusa). Dit jaar noteerden we voor het eerst het Rondvleu- gelbeertje (Thumatha senex). Totaal vingen we hier 1227 vlinders verspreid over 133 soorten. En dat is toch schitterend in een vrij kleine tuin zonder specifieke vlinder- planten. als er nog 20 vlinders in de val zaten. Maar ook toen vingen we leuke vlinders zoals de Zuidelijke bandspanner (Nycterosea obsti pata), Katoendaguil (Helicoperpa armigera), Coniferenuil (Lithophane leautieri) en de Meidoornuil (Allophyes oxyacanthae). Quarles van Uffordweg Ook hier een prachtige locatie met vrij hoge vlindervangsten. Deze locatie bestaat uit een kleine bloementuin met in hoofdzaak witte bloemen die volgens medevlinder- enthousiast Henk Bondewel extra aantrek kingskracht op nachtvlinders hebben. Achter de tuin ligt een weiland met enkele hoge populieren en daarnaast akkerland. Ook hier hebben we leuke vangsten ge daan, waaronder Bruine essenuil (Lithop- Roofvogels hebben het in de afgelopen decennia zwaar te verduren gehad. Door het verantwoorder omspringen met (landbouw)gif gaat het sommige soorten wat beter, maar het gebeurt nog steeds dat bv. een buizerdnest doorzeefd wordt door een schot hagel. Om de vinger aan de pols te kunnen houden, nam een aantal Duumpjesleden naast enkele Steltkluters deel aan een cursus Nestvogelkartering. Onze duum pjesleden Sabine Rausch, Johnny du Burck, Reggy van Poecke en Jimmy Pijcke zagen hun inspanningen beloond met een certificaat. De cursus bestond uit 5 theorieavonden, 3 praktijkexcursies, 2 evaluatiedagen en een hoop veldwerk. De theorie was onderverdeeld in soortbesprekingen van roofvogels en uilen, karteren en opsporen van roofvogel- en uilennesten, het invul len van de nestkaarten, onderkennen van roofvogelvervolging en het voor iedere 'leerling' bepalen van zijn of haar onder zoeksgebied voor het veldwerk, verplicht om de cursus succesvol af te sluiten. De eerste praktijkexcursie vond plaats in Saeftinghe, waar bijna alle te verwachten soorten (slechtvalk, ruigpootbuizerd, bui zerd, blauwe kiekendief, bruine kieken dief en torenvalk) te zien zijn; sommige zelfs in grote aantallen. De volgende praktijkexcursie wordt ge houden in de Braakman. Onze leermees ter laat alle plekjes zien, waar vroeger broedgevallen zijn geweest en toont waar mogelijk de kenmerken van verschil lende nesten. De buizerd laat zich nu al horen en zien om ons kenbaar te maken niet op onze aanwezigheid te zijn gesteld. De laatste praktijkexcursie bestrijkt het terrein van Duumpjeslid Jaap Poortvliet en we gaan in de omgeving van Oostburg op zoek naar de bruine kiekendief. De waarnemingen vallen echter tegen: het weer is nog te slecht om de kiekendief met nestbouw of broeden bezig te zien. Na afsluiting van het theorie- en praktijk gedeelte moet iedere deelnemer in zijn of haar eigen 'territorium' aan de slag. Dus broedgevallen constateren, nest- kaarten gedetailleerd invullen, als er jongen zijn dat direct doorgeven opdat ze geringd kunnen worden, en aan het eind van het broedseizoen controleren of alle jongen uitgevlogen zijn. Een heel karwei dus dat door allen tot een goed eind gebracht is. De redactie feliciteert Sabine, Reggy, Johnny en Jimmy met hun succesvol 'uitvliegen.' Jonge buizerd (Sabine Rat

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2013 | | pagina 15