Adressen Werkgroepen Colofon 't Otidttipfe Bestuur Voorzitter: JoTimmers, Pyramide 12,4515 SLIJzendijke Tel. (0115)40 23 68, j.timmers@inter.nl.net Secretaris: vacant secretariaat@duumpje.nl Penningmeester: Patricia van Veen-de Rechter Braakmanweg 2,4521 PV Biervliet Tel. 06-21290540, patriciavanveen@kpnmail.nl Bestuursleden: Sjaak Herman Kloosterstraat 16,4524 BL Sluis Tel. (0117) 46 17 44 ijherman@zeelandnet.nl Jaap de Hulster Parklaan 13,4511 XD Breskens 0117-38 50 75 hulsterja@zeelandnet.nl Piet Jansen Dr. Broodmanstraat 53,4511 EP Breskens 0117-38 1425 pjbr@zeelandnet.nl Walter de Milliano Bakkerstraat 62, 4501 RB Oostburg Tel. (0117) 45 02 30 walterde.milliano@wxs.nl Vogelwerkgroep Jan Janssens Landstraat 30, 4527 CX Aardenburg Tel. (0117) 492543 janjanssens@zeelandnet.nl Vogelwaarnemingen Reggie van Poecke Markt 10, 4525 AD Retranchement Tel. (0117) 720355 rvanpoecke@zeelandnet.nl Ptantenwerkgroep Awie de Zwart Oude Haven 28, 4501 PA Oostburg Tel. (0117) 453584 azwart01@hetnet.nl Zoogdierenwerkgroep Danny Bauwens Vakekerkweg 43, B 9990 Maldegem Tel. 0032 50 71 35 88 serap2neo@skynet.be Landschapsbeheer Gerard van Daele Ravelijnstraat 7,4515 BM IJzendijke Tel. (0117) 301835 gvdaele@kpnplanet.nl Planologiewerkgroep Leo van den Broeke, Landpoortstraat 17, 4515 CB IJzendijke, tel. (0117) 30 60 24 adaleo@kpnplanet.nl Vlinderwerkgroep vlinders@duumpje.nl Excursies Frans Baijens Pyramide 14, 4515 SL IJzendijke Tel. (0115) 40 25 03 Jeugdwerkgroep "De Visdiefjes" Dilia Timmers Pyramide 12,4515 SL IJzendijke Tel. (0115)402368 dilia.timmers@inter.nl.net Jongerenwerkgroep "De Kiekendieven" Eric Waals Hoogstraat 13,4521 BK Biervliet, Tel. (0115)482528 ericl 3@zeelandnet.nl Meldpunt vogelopvang Aanneem- en doorgeefadres voor vogel- en zoogdieropvang de Mikke voor Zeeuws- Vlaanderen: 06-30090087. Natuurbeschermingsverenigingen De Steltkluut Walstraat 7,4531 EDTerneuzen, tel. (0115)61 74 16 Natuur Zo Oostkant 1,4531 HATerneuzen, tel. (0115) 64 95 20, www.natuurenzo.nl Natuurbeherende instellingen Het Zeeuwse Landschap Philipsweg 9a, 4501 PH Oostburg, tel. (0117) 44 04 10 Staatsbosbeheer Regio Z.VId. Braakmanweg 5,4512 PV Biervliet tel.(0115)48 28 06. Stichting Landschapsbeheer Zeeland Postbus 286,4460 AR Goes, tel. (0113) 23 09 36 Zeeuws-Vlaamse instellingen Schaapskudde Zeeuws Vlaanderen J. Klomp, Mosterdweg 2a, 4501 PP Oostburg, tel. 0117 371991/06-23778055 Stichting Dijk- en Kreekbehoud Mevr. A.M.V. Meert, Damstraat 7, 4507 BN Schoondijke. Tel. 0117-401297 Stichting Boomkikkerfonds Herendreef 5,4524 AG Aardenburg, tel. (0117) 49 27 80 Heemkundige Kring Hanzestraat 1,4527 GH Aardenburg, tel. (0117) 49 25 03 Provinciale/landelijke koepels Zeeuwse Milieu Federatie Ravelijn de Groene Jager 5, 4461 DJ GOES. Tel. (0113) 23 00 75 Natuur en Milieu www.natuurenmilieu.nl www.milieuhulp.nl Vogelbescherming Regio Zeeland Vogelbescherming Nederland www.vogelbescherming.nl info@vogelbescherming.nl De 12 ambachten Centrum voor ecologische technieken www.del2ambachten.nl Contactpersoon: S. Leeflang Dorpsstraat 99,4511 ED Breskens SOVON Postbus 6521,6503 GA Nijmegen tel: (024) 7 410 410 Stichting Duinbehoud Postbus 664, 2300 AR Leiden, tel. (071) 5160490 Vlinderstichting Postbus 506, 6700 AM Wageningen, tel. (0317) 467346, www.vlinderstichting.nl KNNV Postbus 19320, 3501 DH Utrecht, tel. (030) 231 47 97 Milieuklachten in geheel West-Zeeuws-Vlaanderen! Tel. (0118) 412323 (24-uursdienst) Wereld Natuurfonds Postbus 7, 3700 AA Zeist. België Natuurpunt vzw Coxiestraat 11, B 2800 Mechelen, tel. (015) 29 72 20, www.natuurpunt.be info@natuurpunt.be Dit verenigingsblad verschijnt 4 maal per jaar. U kunt zich abonneren door lid te wor den van 't Duumpje. Jaarcontributie: 15,00. Jeugdleden tot 16jaar:€ 7,50. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnum mer 36.95.16.338, Rabobank West Zeeuws- Vlaanderen, t.n.v. 't Duumpje, Oostburg. Artikelen in dit blad worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de schrijver. De naam van de fotograaf of de illustrator staat, als die bekend is, steeds tussen haakjes vermeld in het bijschrift. Het duumpjeslogo op de omslag is gebaseerd op de omslag tekening van "Typisch Thijs" getekend door Eric van Rootselaar. Kopij en foto's kunnen gestuurd worden naar: redactie@duumpje.nl. Geadviseerd wordt ruim voor de sluitings datum contact op te nemen met de redactie omdat het aantal pagina's steeds beperkt is. De inleverdata voor kopij zijn 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. Het blad komt dan een maand later uit. Redactie: Frans Buijze, Jaap de Hulster, Jan Janssens en Walter de Milliano. Dit blad is een uitgave van Natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws-Vlaanderen Postadres Philipsweg 9a, 4501 PH Oostburg secretariaat@duumpje.nl www.duumpje.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2013 | | pagina 24