HET OBITUARIUM VAN MONSTER; ANALYSE VAN EEN BRON Voorbeeld van hel handschrift KALENDE OCTOBER REMIGIJ EPISCOPI 1 oktober Anniversarium Hein Vos filius Petrus Vos, super 'h met lants luttel min of meer in die Breemeet binnen Waelkijns lande parte inter terrain Jacobi Willoudi et Hugonis Vos, cum octo grossis annuatim, duos inde ad panes, super Hugonem fratrem meum et post eium super Geylam sororem eins et post mortem Gheile super seniorem puerum superstitem puerores, Sic de seniores ad seniorem et post omnium mortem super Ecclesiam cum onere, obijt tempore pestilorem anno 1439 luce evangeliste (=18 oktoberhabet ecclesia, lijt in b Hij. (In de rechter marge: doorgestreept Expectat, daarachter: ecclesia De zes codeletters A tot en met F blijken te corresponderen met zogenaamde 'blokken' die samenvallen met de zes parochies op West-Borsele. Dat met de codeletter een blok bedoeld is, wordt in de tekst expressis verbis gezegd. (26) Dit wekt verbazing omdat in Zuid- Beveland en Borsele de geografische indeling uitging van hoeken, in tegenstelling tot Walcheren waar men wel blokken kende. (27) De hoeken op Zuid-Beveland en de blokken op Walcheren vormen de geografische indeling van de 'overlopers', registers gemaakt voor het innen van het grafelijk schot en de waterschapslasten. Altijd worden de hoeken en blokken aangeduid door een naam, nooit door een letter. Ons document toont aan dat de indeling in hoeken ook in West-Borsele gebruikelijk was en dat ook daar de hoeken namen hadden zoals Oosthoeck, Ghendershouck enz. Maar er moet daar overheen een nieuwe indeling zijn gelegd, waarvoor men het woord blok invoerde met een letter en een onderverdeling in cijfers. (28) Of die onderverdeling gelijk was aan de bestaande hoeken weten we niet. Nergens elders in Zeeland is een indeling met letter en cijfer bekend. We 109

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1998 | | pagina 111