waar Pieter de Prince in 1519-1520 grote hoeveelheden behakte onderdelen aan voerde. Het merk van dezelfde leverancier komt ook voor op het paleis van de Grote Raad te Mechelen waar Pieter in 1519-1520 klaargemaakte steen leverde en Justaes in 1526-1527 blauwe steen. Het contract, afgesloten met Staessen de Prince voor de levering van blauwe hardsteen uit de steengroeven van Ecaussinnes of Arquennes, bepaalde dat de leveringen zorgvuldig zouden worden gecontroleerd door Laureys Keldermans. Plet is bekend, dat Pieter de Prince in 1498 en omstreeks 1505 hardstenen onder delen leverde aan de Sint Laurenskerk in Alkmaar, waar Anthonis Keldermans meester van het werk was. Het merk van De Prince komt voor op een groot aantal gebouwen in Nederland. Op de gevel van het Gemeenlandshuis Delfland aan de Oude Delft te Dellt, wel licht gebouwd voor de stadsbrand van 1536, komen op blokken van blauwe arduin merken van De Prince voor. Op blokken Bentheimer zandsteen komen twee persoonlijke steenhouwersmerken voor. Onderdelen van Ledesteen dragen in het geheel geen merktekens. De sterk geornamenteerde hardstenen onderpui van het pand Wijnhaven 16, eveneens in Delft, draagt voor een groot deel het. merk van De Prince, zodat de herkomst van de onderdelen van deze opmerkelijke laatgotische gevel vaststaat. Het merk van De Prince is ook teruggevonden op blokken blauwe hardsteen, die tot de omlijsting van een poort in het Slot op de Hoef te Egmond (N.H.) behoor den. De poort werd vermoedelijk in het begin van de lóde eeuw gebouwd. Ook de traptreden in het bovenste deel van de Sint Lievensmonstertoren dragen de merken van De Prince (afb. 6). «rede noord ,»ur trede zuid 278 nieuw i 1510 278 2-12 65 x De l'rincc 7 I-15(10 4,5» i» Nopirc "N '-< \>2x 17} A c,y 137 137 100 L— BI <- tun 98 92 U— ■y 1490 4 M i' IlljUWe sleCI 4- Blauwe steen M80 AJb. 12. Schema waarin weergegeven de treden van de traptorem, de erop voorkomende groevemerken en de vermoedelijke bou wtijd. 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 1995 | | pagina 40