X ^6 tf"* C.°e&& ^VC <e<^ J* 1 - - 31 (20) - 2 1 5 32 - 19 3 13 9 33 23 23 4 4 - 34 24 - 5 5 10 35 (25) - 6 29 11 36 26 - 7 32 12 37 (28) (24) 8 30 - 38 (38) - 9 10 - 39 11 - 10 6 - 40 12 - 11 7 - 41 46 - 12 (8) (13) 42 - - 13 9 14 43 45 - 14 14 15 44 - - 15 14 - 45 - - 16 15 15 46 - - 17 16 15 47 - - 18 22 - 48 - - 19 17 - 49 49 - 20 - - 50 - - 21 (42) - 51 - - 22 (37) 28 52 - - 23 21 16 53 - - 24 - - 54 - - 25 43 - 55 - - 26 18 (15) 56 - - 27 31 18 57 - - 28 31 18 58 - (6) 29 19 - 59 (48) - 30 - - Wanneer wordt uitgesloten dat de overeenkomsten in volgorde tussen Brouwershaven en Brielle toeval zijn, dan moeten de stadsrechten van die plaat sen noodzakelijkerwijs direct met elkaar in verband staan. Nauwkeuriger gefor muleerd: een oudere, uiterlijk 1331 te dateren versie van het stadsrecht van Brouwershaven staat in directe relatie tot het stadsrecht van Brielle van 1330 of tot een vroegere, onbeoorkonde versie daarvan. De directe band van het recht van Brouwershaven met Brielle lijkt merkwaardig in het licht van de bevinding dat de bepalingen uit het oudste gedeelte van het stadsrecht van Brouwershaven grotendeels zijn terug te vinden in het stadsrecht van Goedereede. Dat Brouwershaven meer artikelen gemeen heeft met Goedereede dan met Brielle kan echter worden verklaard door erop te wijzen dat in het Brielse stadsrecht van 1330 slechts een gedeelte van het Brielse stedelijke recht is opgetekend. We con stateerden al dat het stadsrecht van Brielle van 1330 in vergelijking met de andere stadsrechten - ook wanneer we van het stadsrecht van Brouwershaven slechts het oudste gedeelte in ogenschouw nemen - een nogal beperkte omvang heeft. Dat is opmerkelijk, want de Brielse samenleving van 1330 zal niet minder com plex zijn geweest dan die van Goedereede in 1312, dat toen van Gerard van Voorne een veel uitvoeriger stadsrechtoorkonde ontving. De stadsrechtoorkon den zijn dan ook geen volledige optekeningen van het ter plaatse geldende 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2002 | | pagina 15