Geslacht Haemstede (voor Witte) Burgh (1229) Haemstede (1226) Oosthoek van Schouwen (1226) Zuidland (1340) Duivendijke (1340) Eikerzee (1340) Ellemeet(1340) Oost Welland (1340) West Welland (1340) Westland (1340) Duiveland(1340) Claeskinderen(1340) Geslacht Van Welland Oosthoek van Schouwen (1226) Welland (1226) Brijkerke (1327) Geslacht Van Weldamme Weldamme (in Zuidland) (1269) Kasteel Borrendamme (1324) Geslacht Van Looperszn Burgh en Crayenstein(1344) Duivendijke (1344) Welland (1344) Bridorpe (1344) Hughenzand (1344) Tholsende (Zuid Beveland) 1340) 1290 der vrouwe des Loopers moeder, stiefdochter van Hendrik van Zierikzee.! Noten, bronnen en literatuur Toelichting: Als er voor het eerst een publicatie wordt vermeld is de volledige titel en auteur opgenomen. 1. Obreen H, 1256 Graaf Floris V Graaf van Holland en Zeeland. Heer van Friesland 1256 - 1296. Gent 1907, p.11-12. Van der Wal G., Ridder Nicolaas I van Cats 'm-Nehalennia nr. 157, 2007, p. 2-9. Van der Wal G., Ridder Nicolaas II van Cats in Katse Berichten jg 35, nr. 6, 2008, p. 29-34 en KB jg, nr. 36, nr 1, 2009, p. 23-30. 2. Eerste vermelding van Cats is in 1203 in een tweetal oorkonden van 14 en 20 februari. Het betreft hier een oorkonde van 20 februari waarin Hugo van Voorne verklaart dat Wouter van Kruiningen zijn rechten en bezit op Morlodenisse heeft verkocht aan abdij Ter Doest. Gezegeld hebben naast bovengenoemde edelen Hendrik van Cats, Hendrik van Voorne en Gerard Blok., Oorkondenboek Holland en Zeeland I (OFIZ), nr. 258. In de oorkonde van 14 februari, waarin de verkoop van Morlodenisse wordt geregeld, is tevens een lijst van leenmannen van de Graaf van Holland opgenomen met daarin Hendrik Nicolaaszn. van Cats en Hendrik Nicolaaszn. van Borsele. Dekker C, Een schamele landstede Geschiedenis van Goes tot aan de satisfactie 2002, p. 25. OFIZII, nr. 257. H.Obreen noemt in zijn publicatie Onuitgegeven oorkonden uit de eeuw betreffende ZeelandI, II en III in: Bijdrage en Mededelingen van het Historisch Genootschap 1926 nr. 47, p. 170-225, 1928 nr. 49, p. 237-269, 1929 nr. 50, p. 193-237. Hij vermeldt dezelfde oorkonde die is opgenomen in het archief Ter Doest nr. 1919. Hij noemt naast de reeds genoemde getuigen en leenmannen ook Bodijn Mulard en Alard van Stapele. Morlodenisse lag aan de zuidkust van Zuid-Beveland, tussen de Hinkele en de Morlode en lag aan de Crabbendijk. Later werden Waarde en Valkenisse ingepolderd. De abdij had reeds in 1157 goederen alhier die gestadig werden uitgebreid. Zo in 1190 400 gemet p. 173-178. OHZ I, nr. 248. 3. Van der Baan J.. Eiland en ambachtsheerlijkheden van de vroegste tijden tot op heden. Goes 1866. Daarin is een aparte paragraaf opgenomen betreffende het geslacht Van Cats. Er wordt vermeld dat in 1105 Gyselbertus van Welle Vrijheer van Cats wordt genoemd, in 1145 Arnulf van Welle, Heer van Cats, zoon van Gyselbertus, in 1187 Floris van Cats, Heer van Cats, broer van Gilbert (broer van Floris) en Arnulf. S. van Leeuwen, Batavia Illustrata ofte Verhandelinge van den oorspronk, voorgank, zeden, eere, staat en goddienst van oud batavien mitsgaders van den adel en regeringe van Holland. Den Haag 1685. Hierin op p. 897-920 een overzicht van het geslacht Van Cats. Genoemd worden in 1108 Gyselbertus van Welle, eerste Heer van Cats, in 1180 Gosewin van Cats en in 1203 Floris van Cats. Ferwerda vermeldt in zijn bekende Wapenboek dat in 1123 Gyselbertus van Welle de stamvader is van het geslacht Van Cats. De bekende Zeeuwse historicus J ab Utrecht Dresselhuis vermeldt in zijn artikel 'Het Monnikenhof 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Kroniek van het Land van de Zeemeermin | 2009 | | pagina 24