MEIZON BV cDe cLevende Ngtuur' 93 /oor promotie van uw bedrijf PTT Pakketpost. Kampioen Lichtgewicht !u heeft bouwplannen: 177 de professionele reclamemakers in Zeeland pitman bv reclamebureau fotostudio drukkerij uitgeverij MEIZON B.V. levert materialen voor: e AFRASTERINGEN e STEIGERS EN REMMINGSWERKEN DRAINAGES Vraag de documentatie-map van: RIOLERINGEN handelsonderneming MEIZON B.V. e AFVALWATERZUIVERING Grenadierweg 15 (industrieterrein Arnestein e BODEMAFDEKKING Postbus 8021 - 4330 AE Middelburg e VERKEERSGELEIDING EN Tel.: 01180 - 29353 AANVERWANTE ARTIKELEN Als u zware din gen wilt verzen den, moet PTT Pakketpost u nee verkopen. Maar beneden de 10 kg zijn we niet te kloppen. 400.000 pakjes per dag. Naar elk ge wenst adres, in binnen- en buitenland. Snel, betrouw baar en tegen aantrekkelijke tarieven. Bel 0017, of de di recteur van uw postkantoor, voor meer informatie. opgericht in 1896, richt zich als onafhankelijk tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer op het uitdragen van de vele kennis en ervaring die momenteel op dit gebied verworven worden. Beheerders, docenten en natuurliefhebbers vinden in De Levende Natuur een schat van originele informatie. Maak kennis met dit goed gedocumenteerde en aantrekkelijk uitgevoerde periodiek door een proefnummer aan te vragen bij de Administratie De Levende Natuur, Noordereinde 60, 1243 JJ 's-Graveland. Met een jaarabonnement ontvangt u zes nummers van 32 pagina's voor f 42,50. Opgave d.m.v. overmaking op postgiro 61935 t.n.v. De Levende Natuur, 's-Graveland, onder vermelding van "nieuwe abonnee". Het tijdschrift is niet in losse verkoop. voor een woning of bedrijfsgebouw, maar liefst zonder zorgen. Kom dan eens met ons praten, want behalve bouwen, verzorgen wij voor U ook: ontwerp* bouwvergunning* subsidieregeling kostenopstelling hypotheek* verzekering e.d.* Van Ker ch hoven's Bouwbedrijf B.V. bouwadvies en projectontwikkeling Pr. Rooseveltstraat 7. Postbus 17. 4587 ZG Kloosterzande Tel.: 01148-1920/b.g.g. 2377- 1824 Westhavendijk 152 Goes tel. 01100- 13210 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1985 | | pagina 19