Zeevogeltrek door W. de Wilde De jan van gent is een broedvogel van ontoegankelijke rotskusten. In ons land wordt deze soort vaak waargenomen voor de kust. Slechts olieslachtoffers en andere verzwakte dieren wagen zich in het binnenland. Iedereen die regelmatig naar buiten trekt om te genieten van wat de natuur ons biedt, weet dat in het najaar diverse vogelsoorten warmere streken opzoeken. Dit verschijnsel, de vogeltrek, is met name in de kuststrook te zien. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat het merendeel van de soorten die de broedgebieden in Scandinavië, Noord-Rusland en Siberië in het najaar verlaten, in zuid-westelijke richting vliegen. Op een gegeven moment komen deze vogels de Noordzee tegen. Door hun watervrees durven ze doorgaans niet een dergelijke grote watervlakte over te trekken en het gevolg is dat er een stuwing van de vogels in een strook evenwijdig aan de kust optreedt. Dit gebeuren is aan de vogel liefhebbers niet onopgemerkt voorbijgegaan. In de afgelopen tientallen jaren zijn dan ook veel gegevens verzameld en zo weten we dat bij gunstige weers omstandigheden op een morgen in oktober duizenden, soms tienduizenden spreeuwen en Vooral bij stormachtig weer in de herfst vogelliefhebbers. Voor de kust vertonen vinken langs komen. Voeg daarbij soorten als kepen, sijzen, kramsvogels, vlaamse gaaien, roeken en de meetrekkende yr, W, y is de Westkapelse zeedijk in trek bij zich allerlei - elders zeldzame - zeevogels. sperwers en u zult begrijpen dat de vogelliefhebber in die tijd zit te genieten van een imponerend natuurverschijnsel. Aan het einde van de jaren 60, begin '70, begonnen een aantal vrij jonge vogelaars zich af te vragen, in hoeverre zich ook boven zee trekverschijnselen zouden voordoen. Immers niet alle vogels hebben watervrees. Futen, sterns en dergelijke hebben zelfs eerder last van "landvrees" en dan hebben we het nog niet eens over echte zeevogels als alken, zeekoeten en stormvogels. Het was om die reden dat ik samen met twee vrienden vanuit het noorden voor een herfst vakantie naar Zeeland trok in 1973. We hadden om twee redenen Westkapelle uitgezocht. Enerzijds omdat Walcheren, als je de kustlijn van het noorden naar het zuiden beziet, enigszins in zee uitsteekt, anderzijds was ons bekend dat Zeeland, met o.a. zijn toen in het najaar nog rustige Veerse Meer, de vogelaar nooit teleurstelt. We zorgden ervoor dat we 's morgens bij het

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1985 | | pagina 7