Agenda Het Verdronken Land van Saeftinghe Een buitendijks gelegen brakwaterschor met een opper vlak van ca. 3500 hectare, doorsneden door diepe geulen. Gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht zijn de excursies niet geschikt voor kinderen onder de tien jaar, mensen die niet al te gezond of slecht ter been zijn, zwangere vrouwen en hartpatiënten. Kledingadvies: oude gymschoenen of laarzen. Duur: ca. 3 uur. Kosten: 5,00 p.p., kinderen van 10 tot 16 jaar 2,50. Donateurs van Het Zeeuwse Landschap en hun huisgenoten op ver toon van hun lidmaatschapsbewijs gratis. Deelname aan een excursie dient altijd vooraf aangemeld te worden! Bezoekerscentrum Saeftinghe Het Bezoekerscentrum Saeftinghe is een interactief centrum waar o.a. de geschiedenis, het getij en planten en dieren van Het Verdronken Land aan de orde komen. Openingstijden: in de wintermaanden geopend op aanvraag. Startpunt en adres voor het aanvragen van excursies in groepsverband: Bezoekerscentrum Saeftinghe, Emmaweg 4, 4568 PW Nieuw-Namen. Tel. (0031) (0)114-633110. fax (0031) (0)114-633111 e-mail: j.neve@hetzeeuwselandschap.nl Dinsdag 26 december 13.00 uur Zaterdag 20 januari 09.30 uur Meer informatie: www.verdronkenlandvansaeftinghe.nl Zaterdag 24 februari 13.30 uur of k.de.putter@hetzeeuwselandschap.nl. Voor alle excursies, m.u.v. Saeftinghe geldt: Informatie over de excursies en/of het aanvragen van een excursie privé, in groepsverband of school: tel. 0113-569110, Carolien van de Kreeke. Email: c.van.de.kreeke@hetzeeuwselandschap.nl. Tenzij anders vermeld duren de excursies 1,5 tot 2 uur. Tenzij anders vermeld bedragen de kosten voor een excursie 2,00 per persoon, kinderen tot 16 jaar 1,00. Donateurs en hun huisgenoten op vertoon van hun lidmaatschaps bewijs gratis! De excursies zijn uitsluitend bedoeld voor individuele personen of gezinnen, niet voor groepen groter dan vijf personen. Grotere groepen vooraf aanvragen. Zaterdag 24 februari 10.00 uur Het Zwin Iedere vloed komt zeewater Het Zwin binnen, dat zich via de zandige strandvlakten een weg baant naar de slibrijke schorren. Kledingadvies: oude gymschoenen of laarzen. Duur: ca. 2,5 uur. Kosten: 3.50 p.p., kinderen tot 16 jaar 2,00 p.p., incl. entree bezoekerscentrum. Startpunt: Bezoekerscentrum 't Zwin. G. v/d Hoekestraat 2 4525 NH Retranchement, tel. 0117-392221. Gelegen tussen Retranchement en Cadzand-Bad. Bijzonderheden: Bij de entreeprijs van een excursie zit een bezoek aan het bezoekerscentrum 't Zwin inbegrepen. In dit centrum kunt u interactief haaientanden en schelpen zoeken, dijken construeren, roeien langs de Zwinsteden en Het Zwin bij nacht zien. Een bezoek kost ca. 1/2 uur en wordt aangeraden voorafgaand aan de excursie. Het Zwin 22 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 22