De Westerschelde is aangewezen als onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden: het zogenaamde Natura 2000 netwerk. Terecht, want de ecologische betekenis van de Wester schelde is van internationale allure. Maar door de bagger- en verdiepingswerkzaamheden, de uitbreidingsplannen van jachthavens, en de voortgaande industrialisering langs het estuarium, is de druk op die natuurlijke waarden groot. Kijk bijvoorbeeld naar een natuurparel binnen het estuarium, de Hooge Platen. Getiidennatuur ;h •it' ZeeuwsLandschop Hooge Platen (op de achtergrond, Chiel Jacobusse Jonge slechtvalk Chiel Jacobusse ©(ÖXÊF [Ma© ©©B0©crslo)©[j^x§ro De Hooge Platen liggen in het wes telijke deel van de Westerschelde. Er spelen in dit deel van de Westerschelde vele typen van bedrijvigheid: aan de noordkant een razend drukke scheepvaartroute met de bijkomende problematiek van het vaargeulonderhoud en de risico's voor een olieverontreiniging. Aan de zuidzijde op het smalle Vaarwater langs Hoofdplaat vindt de overslag van zand plaats. Soms liggen er wel 15 zandschepen op lading te wach ten en op een dag met noordenwind is de fietsroute van Breskens naar Hoofdplaat ongenietbaar vanwege de zwavelige uitlaatgassen in de lucht. Dan heb je nog de water sport: speedboot varen, waterskiën, rondtollende jetski's en soms zelfs parasailing. er is van alles te zien. Natuurlijk is er ook nog de rustige watersport. De watersportmarkt is booming en ziet nog volop groeimo gelijkheden. Ook in het provinciale beleid is er ruimte voor uitbreiding van ligplaatsen. Er zijn inmiddels al een paar jachthavens die serieus nadenken over verdere uitbreiding. Het ecotoerisme te water begint zich ook te ontwikkelen. En dan natuurlijk de schelpdiervisserij: met hoogwater wordt op de platen gevist en worden de voedselvelden van de steltlopers en bergeenden leeg gehaald. De Hooge Platen ligt aan de zoute kant van de Westerschelde. Het is dus ongeremde zilte eb- en vloedna- tuur. Een type natuur, dat in vele opzichten goed vergelijkbaar is met de Waddenzee met haar eilanden. Het centrum van de getijdenna- tuur van de Hooge Platen wordt gevormd door de Bol: een breed strand, dat overgaat in een dyna misch gebied van stuifduinen, met aan de uiteinden langgerekte schel penbanken en in de luwte een uit gestrekt schorrenlandschap. De Bol is een juweeltje! De hoogste delen van het strand, de schelpenbanken. de duinen en het schor blijven in de zomermaanden nog net buiten het bereik van de springvloeden. Dit is bij uitstek het domein van de kust- pioniers! Vogelsoorten, zoals dwerg stern 200 koppels), grote stern

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 8