Monumentale bomen in de gemeente Kapelle Daarna volgden de boomgaarden. Vanaf 1915 reden er trams vanaf Burgh tot Zijpe met verder transport naar Rotterdam. Door dit'snelle'transport middel was er een nieuwe afzetmarkt gevonden. Uiteindelijk werden veel elzenmeten camping. Toekomst De elzenmeten die nu nog over zijn hebben vrijwel allen een boskarakter gekregen door het uitblijven van de noodzakelijke kap. Ook zijn er terreinen die nog wel de karakteristieke perceel verdeling hebben, maar volledig ontbost zijn. Al eerder deed historisch geograaf dr. Frans Beekman, die veel over elzenmeten publiceerde, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt in dit artikel, de suggestie om de elzenhak hout bossen weer in gebruik te nemen in termen van groene energieproductie. Ik sluit mij hierbij volledig aan. Vrijwilligers De werkgroep Actief Terreinbeheer van de NVSD werkt regelmatig in een elzenmeet van Staatsbosbeheer. Ook bij landgoed 't Watergat'in Renesse wordt meegeholpen met de aanplant van jonge elzen. Een cultuur historisch werk! Luden Calle Tekst en foto's: Voor een kleine gemeente als Kapelle zijn er veel prachtige bomen aanwezig, zowel op particuliere erven als in de dorpjes. In het Landelijke Register van Monumentale Bomen staan wel 34 bomen of boomgroepen geregistreerd. Teveel om allemaal te noemen. We maken een rondgang door het landschap en bezoeken een aantal van de mooiste plekjes. Het westelijk deel van de Gemeente Kapelle is tamelijk kleinschalig. Met opvallend veel fruitteelt en windsingels daaromheen, heeft het een wat beslo ten en groen karakter. Noordelijk is het landschap wat grootschaliger en vooral aan de oostkant van Kapelle wordt het zicht ineens weids. Daar is de Kapelse moer. De Yerseke en Kapelse Moer behoren tot de oudste polderkernen van Zeeland, die in de twaalfde eeuw al zijn bedijkt. Het oudland van de Kapelse Moer vormt één van de laatste stukken authentiek Zeeuws polder landschap. Karakteristiek zijn de holle- bollige weiden, alle poelen en slootjes en de talrijke lage meidoornhagen. Hogere bomen zijn er niet. Die staan er wel aan de rand, zoals een monumen tale linde langs de Postweg. Helaas heeft deze schitterende boom een verminderde vitaliteit. 24 Landschapsbeheer Zeeland Winter 2020 Samenwerken aan ons cultuurlandschap 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2020 | | pagina 14