dat is een vervelend mens. En later uit Flakkee: Je ziet 'r uut as 'n bos je berus: slordig, verwaaid. Wie weet wat de letterlijke betekenis is van berus? Ook is voor ons nog onduidelijk het dreigement, dat werd gegeven aan een jongen, die niet op tijd uit bed kwam: 'k Sa je's van de moskarre rieje. Wie kan ons over het gebruik en de herkomst hiervan inlichten? In een oud raadsel over de naam van een hondje hoorden we nog de oude zinsbouw: dat 'ondjes naom is mij vergetenKomt dit nog in één van onze dialecten voor? Wat zegt het WZD, wat zegt het niet? Onze oud-voorzitter, ir. M.A. Geuze (Po) vraagt ons nog eens aandacht te schenken aan het gezegde: kuus- versletenhelemaal versleten (tapijt, kledingstuk enz.). In WZD lezen we, dat het niet alleen op het eiland Tholen wordt gebruiktmaar ook op ZB, Sch en GOfl. 'Het bestaat niet uit twee afzonderlijke woorden, maar is één woord, evenals kuusleeg to taal leeg.'Het eerste lid van de samenstelling kuus kan doen denken aan de kuis: de schoonmaak, als alles een beurt kreeg, het werkwoord kuus- se(n)We hebben nergens iets kunnen vinden, dat ons op weg kan helpen. Mogelijk weet één van onze lezers iets over de herkomst van dit samen gestelde woord te zeggen? Van andere zijde hoorden we de zegs wijze: Ze is nie slieg: ze heeft geen eetlust. Volgons WZD is dit alleen op Tholen bekend en wordt het ner gens gebruikt. Mevr. P.E. de Brock-Pape (Sis) zond o.a. een paar ons bekende gezegdes, die in WZD ontbreken: Noe eit ie mien mit de rotso opgesulferd: nu heeft hij mij met de rommel laten zitten, ermee opgescheept. Wij hebben deze zin in ZVW ook horen gebruiken, als men met iets onaangenaams was belast of door omstandigheden met een niet- welkome verantwoordelijkheid was opge laden, opgescheept. Ook het gezegde de wind zet an mis sen we in WZD. Het door inzendster gegeven woord dêêffele(n)ook elders bekend vin den we wel in WZD (blz. 159) met als eerste betekenis: 'in de modder staan of lopen' W; ZVW. We hebben in ZVW het woord vaak horen gebruiken voor: doelloos, on rustig trappelen of heen en weer lo pen, maar het had nooit iets speciaal met modder te maken. De beide andere betekenissen, 'knoeien met je eten op je bord' en 'wriemelen, plukken b.v. aan een knoop' kwamen we vaak tegen op W en ZVW. N.a.v. Neh. 87, blz. 40 nr. 17 Ze komt op de koffie: komt te laat (niet in WZD) schrijft dhr. J. Serlé (Wik)? dat hij steeds heeft gemeend, dat hiermee bedoeld werd: ze is niet wel kom. Hij vraagt of anderen dat ook zo hebben opgevat. Mevr. H.M. de Man-Geldof (Dl) vraagt of we globbere(n) kennen: op een draf lopen. WZD geeft alleen de bete kenis: galopperen; maar wel wordt verwezen naar het identieke klabet- terendat bij uitbreiding ook 'hard lopen, draven met veel kabaal' bete kent. Van een paar zijden werd ook het woord schouwe(n) genoemd. D'n dok- ter md noh komme schouwe, als er iemand gestorven was. En men sprak van de schouw op waterlopen door het polderbestuur. Maar lijkschouwing is niet specifiek Zeeuws en het woord schouwen evenmin. Ook de schouwde inspectie van wa ter, dijken en wegen is geen dialect woord Dhr. W. Houmes (Wkp) vraagt: 'Wat is 'n redekuultje?' Ook dat is geen Zeeuws dialectwoord. Men kende al voor het begin van deze eeuw in èn buiten Zeeland de benaming reticule voor een overal gebruikte eenvoudige tas van sterke geweven stof: een aan drie zijden dichtgenaaide zak met aan de open bovenkant een aantal veterga ten of ringetjes van been of metaal, waardoor 'n sterk koord was geregen, waarmee de tas werd dichtgetrokkken 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1992 | | pagina 23