Hulst van vesting tot koopstad, door E.G. Borrn en W. de Wilde (Hulst 1992), ISBN 90-5327-20-5. Prijs 57,50. Frida, een verhaal uit het Zeeuws- Vlaamse landTls een vlot geschreven verhaal over een jonge boerendochter die na een ongelukkige liefde toch goed terechtkomt, op een boerderij in het Land van Hulst, want in die omgeving speelt het verhaal zich kort voor de oorlog af. Veel herkenbare momenten uit het leven van alledag komen in dit boek aan de orde. Sponselee heeft een eenvoudig, beeldend taalvermogen om de lezer de hoofdpersonen te laten volgen, zonder daarbij hinderlijk te wijzen op allerlei wetenswaardigheden van vroeger. Toch weet hij op ver rassende manier heel wat volkskun dige gebruiken in de rornan te ver stoppen. Dat is ook de kracht van het boek, dat prettig te lezen is. Wie op zoek is naar dialectwoorden, zal op het eerste gezicht bedrogen uitkomen. Toch zitten er duidelijk zinswendingen en uitdrukkingen in het verhaal, die kenmerkend zijn voor het taalgebruik van het Land van Hulst. De sfeervolle illustraties onder steuner. de teksten en maken dat het geheel een verdiende aanbeveling bij onze lezers krijgt. Frida, een verhaal uit het Zeeuws Vlaamse land, door G. Sponselee en Z7 Szikra (Huist 1992), ISBN 90-5327-038-8. Prijs 24,90. R.W. MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Lezing holocene landschapsontwikke ling Vrijdag 14 mei vindt in samenwerking met de Werkgroep Geologie een lezing plaats door dr. R.M. van Heeringen: De holocene landschapsontwikkeling in Zeeland. In deze vooi dracht zal aan de hand van een serie dia's de holocene land schapsontwikkeling van Zeeland op de voet worden gevolg'd. Daarbij zal uitgebreid de rol van archeologische vondsten aan de orde komen bij de reconstructie van het landschap in het Scheldc-estuariumIngegaan zal onder meer worden op recent geolo gisch en archeologisch onderzoek in de stuifduinen van Westerschouwen op het eiland Tholen en in het Land van Saaftinge. Plaats der lezing: kantine der Provin ciale griffie, ingang Abdijplein, to ren rechts naast restaurant De Abdij; aanvang 20.09 uur. R. Rijken TENTOONSTELLINGEN a a RDENBHRG, Gemeentelijk Archeo logisch Museum Marktstraat 18 (01177-1910) West Zeeuws-VIaanderen en de Eerste Wereldoorlog (medio april t/m 30 sept BRESKENS, Visserijmuseum Kaai 1 (01176-1711) Na de Ramp (3 april t/m einde seizoen) IJZENDIJKE, Streekmuseum West-Zeeuws- Vlaanderen Presenteert Markt 28 (01176-1200) Zicht op ceinturen (27 maart t/m 7 november) MIDDELBURG, Zeeuws Museum Abdij 3 (01180-26655) In naam van Oranje (3 april t/m 5 september) NEELTJE JANS, Delta Expo Oosterscheldedam (01115-9464) Permanente expositie over actuele 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 37