Tubal 2: totaal aantal inwoners stad Veere, 1470 1992 jaar inwoners huizen bron 1470 ca.3000 wake-indeling 1517 ca.4000 740 huizentelling 1543 ca.4000 673 10de penning 1588 ca.3500 696 schoorsteen geld 1600 ca.3500 753 100ste penning 1700 2728 718 klapper- en lantaarngeld 1748* 1) 1772 508 liberale gift 1775 1632 wijkregister 1789 1614 tl Tl 1793 1611 It II 1795 1616 II II 1803 1310 II II 1810 1490 uitgaande stukken prefect 1814 1449 aantekening archief Van Wouwer 1817 969 487 wijkregister 1832* 2) 210 kadaster 1849 800 volkstelling 1867 1038 berekening L.E. de Brakke5 1868 1399 II II H 1869 1474 II II 1870 1478 II II II 1871 1310 II II 11 1879 610 151 ingekomen stukken B&W 1900* 3) ca. 700 verslag gemeente 1920 ca. 850 II II 1923 cu. 950 II II 1928 ca. 850 II II 1947 832 volkstelling 1960 784 volkstelling 1992 449 statistische gegevens gem.Veere *1) Van 508 waren 460 normaal bewoond, 42 waren in gebruik genomen voor militaire doeleinden, 6 huizen stonden leeg. *2) Niet opgenomen zijn de kazernen, pakhuizen en door de publieke dienst in gebruik zijnde gebouwen. *3) In de opgaven werden de cijfers voor de stad Veere en het dorp Zanddijk-binnen samengevoegd. Het hier vermelde bevolkingscijfer voor de stad Veere is tot stand gekomen door van het totaul ongeveer 200 inwoners van Zanddijk- binnen niet mee te rekenen. Conclusies Aangezien bronnen ontbreken kan slechts worden gezegd dat Veere tus sen 1290 en 1470, de eerste twee eeu wen van haar bestaan, heel hard is gegroeid. De 'Gouden Eeuw' van de stad lag in de eerste helft van de 16de eeuw. Een inwonersaantal van 4000 evenaarde steden als Leeuwar den, Alkmaar, en dichter bij huis Vlissingen en Zierikzee. Na het over lijden van de markies Maximiliaan van Bourgondië in 1558 is het grotendeels gedaan met de macht en het aanzien van de heren van Veere. Het ontbre ken van een eigen handelsvloot, het 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 10