BEANTWOORDING VRAGENLIJST MAART 1993 (aantal terugontvangen lijsten 83; te laat ontvangen sopt. 1992: 1) 1. Die komt in 't neutje: precies op tijd, op het goede moment. GOfl (Dl). Anders: op 't sneetje (Dw/Ovz; llkz); opjidje (Drs); net op 't lidje (Rns); (nog net) in 't lidje (Zr;Ovm;Po); in 't_leetje (01;Sali); da valt in't Ijnotje (RH)op kïokslag (Nz); 't is net van 't schoortje 'egaen (Kr); a f)jglegasj. (Po). 2. Da fiel in 't iunnertje/oemertje/èmniertjedat viel niet mee. In de ge vraagde negatieve zin met ja beantwoord door LvA (Ax); W (Kod); ZB (IIn;Kn); met do bet. van 'dat viel mee' opgegeven door W (Dob; Kod;Ok; Osb;Ittm); ZB (Nss;Schr). Anders voor 'niet meevallen': nie in 't pulletje (Bsk); 't stak tegen (llrh); dat was ok_ gin abbesje (Kg); da was zwaeren tcbak (Wsk). Daarentegen 'meevallen': da iicl in de flanke (Ha); in 't motje vaole (Lwd). 3. Ze zat altmaor/abmao/aolmae in de wnste: aldoor te tobben. ZVW (Bsk; Gde: - er mee -; Gdc/N vtSisjLvA (Ax); W (Dob: - mee d'r eige - ;Kod); ZB (GsHa llkz IerKnLwdNssOdlWdeNB (Kg: - d'r mee- ;Ks); SehD (I)sr;Zr); Phi/T (Phi; Ovm: ook - t'r mee -; Po: ook zat fluks -; Svn;Tln). In <le zin van 'in de war' gemeld door (Bzl/Kpl; Ha; KpT)Anders: was mè vee onder de boompjes (Kod); vee in de pit (BzlDw/OvzDlzat vee/ 'eele dêêg'n te tobbelen (Bzl;llrh); in de prusscn (Kr); er mee tussen zitte (Ovm); in de neer zitten (Dl;Odp). 4. Je gaopt/gaept/gipt te wijd/wied: hebt te veel praats. ZVW (Gde;Gde/ Nvt)7 LvA"(Ax); W (KÖd;Osb); ZB (GpolKtg; Nss;Odl)NB (Kn); SchD (Dsf). In dn zin van 'bent te overmoedig' volgens Ax; voor 'geeft meer uit dan verantwoord' volgens Kod). Anders: te vee waps (Bsk; Nz;Kn;Lwd; Kg; Zr); te vee wauwels (Ax); 'n franke smoel (Sis); zuil sineul 'ank te lank (Sis); zen wezen --- Cgje mond (Po); je tonhe (Svn); ed'n vil te lank wezen (Cg); vee te groate roeper (WtkT~vee te vei" vel an je luppen (Bzl;Gs;Ha); over je luppe (Kr); je smoefls"te"gróót (llrh); te hróóte libber (Col); maok vee van je neuze (Kod); je mondstae overdwas (Ovm); 'n grööte veepripes (Scherp); doe die kleppe 's Toe (Dw/OvzJ. Apart vermeld: uutgaope roddelen (Dsr). 5. 't Is 'n dööd perd an 'n kittik/kittiengeonbegonnen werk. LvA (Ax); ZB (HrhjOdl)NB (Ks); Phi/T (Po;Svn: - an un touwe)GOfl (Dl: ketting of touwe). Anders: 't is trokken an 'n dóód paerd (Ktg); da's een dóód geitje -- (Hrh); 'n do5d kind mie 'n lamme 'and (Kn); 't is 'n Tïóod kindje (Wde); 'n dood paerd achler de waegen spanne (Ks); paerewerk (Zr); 't is gjin avaans (Nwn: soms). In een andere bet.: 't is een dööd percl an 'n touwe een makkelijke klus (Bzl/Kpl). 6. Da kan allees nie: dat kan niet eens. ZVW (Bsk: unjès;Gde;Gde/Nvt; Wtk); LvA (Ax;Nz); ZVO-zd (Kw); NB (Ks); T (Po: oud). Anders: jillegaore (Gde); glad (Gde; AxKodBzlDw/OvzHa Ktg; RllKg; KsWsk); lijinniis/gêênêêns/gjinjins/ghinêêns/jecneens (Bsk;KLz;Nwn; Bzl;Ilrh;Ng; NwkPo; Scherp)kan jiie eest is (Osb); van eigens nie (Col); aoles nie glieke (Rns); nie en eens TOvm); anêêns nie (Svn). 7. Die jóón/joenk zit a(lj achter de keursen/keuzen/kuzen an: die jongen zit al achter de meisjes aan. ZVW (BskjWtk); W (Kod); ZB (Bzl;Dw/ Ovz; Gpol; GsHrhIerK PIKtg; Nss; OdlRllWde; Wmd)NB (ColKs) SchD (DsrNg; Rns; Zr) Phi/T (ScherpSvn) GOfl (Dl: oud ;OdpSah) Anders: staad al achter de meskes (Nwn); is al on 't staan (stouwen?); die(ne) kadee kikt al over zen schoarsie behunt a over z'n schoere 45

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 47