DIALECTDAG 1993 IN DE VROONE TE KAPELLE M.J. van der Vliet Als ik op zaterdagmorgen 16 oktober rond tien voor tien de foyer van de geheel vernieuwde Vroone binnenkom, is het al een drukte van belang. Overal om me heen begroet men el kander en worden er handen geschut. Op de hoek van de bar staat een gro te schaal met bolussen gereed voor de bezoeker, die men met de aange boden thee of koffie kan nuttigen. Snel even een blik werpen in de boe kenstand en dan een plaatsje zoeken in de zaal. Achterin de zaal is er nog voldoende ruimte en kan men op z'n gemak de deelnemerslijst eens doornemen. Het is een leuk gezicht om kleder drachten in de zaal te zien. Alle maal leden van 'Ons Boeregoed'. Boerinnen met grote mutsen op in de zaal is me niet vreemd, herken ik nog van enkele jaren geleden met diverse avonden in De Vroone, toen dit nog een gewoon verschijnsel was vanwege de oudere inwoonsters van Kapelle. Maar mannen met hoeden op vind ik een gek gezicht. Later zal blijken dat dit zo hoort. Dan opent de voorzitter op de haar gebruikelijke wijze de vergadering. Vlot, ad rem 'en mocht ik ie mand vergeten zijn te verwelkomen, dan doe ik dat wel na de pauze.' Steeds wijst zij op vreemde woorden, waarvoor we veel beter een Zeeuws woord kunnen nemen. Ze heeft zich goed op de vergadering voorbereid! De agenda levert weinig problemen opEnkel gaat de voorzitter wat in de volgorde van de agenda rommelen, om zelf nog in functie van voorzitter een kleine attentie van de vereniging te kunnen aanbieden aan de waarne mend commissaris, die ze dan ook verzoekt om op het podium te komen. Zij overhandigt hem een doosje met koekjes, onder voorwaarde dat, als men als College van G.S. vergadert en een koekje uit het trommeltje neemt, men zal zeggen: 'Nu denken we even aan de vereniging.' De waarnemend' dankt in keurig A.B.N. voor dit geschenkje en vraagt dan aan de voorzitter hoeveel spreektijd hij nog heeft. Dat blijkt nog drie minuten te zijn. Die vult hij in zijn geboortetaal (Waarde) en geeft uitleg over de gebruikte gezegdes: nr. 100, een katte in de zak en di heef ik nog hin aolve klute voe. Hij krijgt de zaal op zijn hand. Met een kort dankwoord neemt de voorzitter afscheid van de bestuurs functie en geeft de leiding over aan de vice-voorzitter drs. J.H. Kluiver, die de rest van de dag de leiding van de vergadering op zich neemt. De vergadering dreigt uit de hand te lopen .als Bram Francke aan het woord komt en voor de voorste rijen van de zaal op een overhead-projec tor laat zien wat er allemaal voor mogelijkheden zijn met de geschonken computer. Een dergelijk iets is aar dig in een kleine zaal, maar deugt niet voor De Vroone! Overigens hulde voor al het werk dat dat clubje verzet. Op maandagmorgen wordt er door Om roep Zeeland een gedeelte van de lezing èn een gesprek met dr. J.B. Berns uitgezonden. Dat geeft nogal wat reacties op het werk, en er wordt dan ook druk gesproken over o.a. diverdatie. Hebben we dat vandaag wel in het werk? Dat zijn de gunstige naweeën van de Dialectdag. Na de lezing van dr. Berns wordt het ochtendgedeelte van de vergade ring gesloten en begeven we ons naar de foyer voor een aperitief en om een plaats te zoeken voor de lunch (of luns, wat is een goed Zeeuws woord?). Altijd een geslaagd deel van de dag. Afwachten waar een stoel voor je gereed staat en wie je tijde lijke buren worden. We zijn nog hele maal niet uitgesproken als onze tafel leider om tien over half twee een 1 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 19