CD.. CD... Opgemeten resten van de toren en de kerk van Nieuwerkerke. was dit veen vervangen door klei. In het rechthoekig gesloten koor van de oudste fase en net er buiten werden resten van begravingen gevonden. In het schip werden restanten aangetroffen van gemetselde grafkisten in rode baksteen. De vele los aangetroffen bakstenen van hetzelfde formaat bevestigen het vermoeden dat zich nog meerdere gemetselde graven in de kerk hebben bevonden. Grafsteen Tot de opmerkelijkste vondsten behoort een grafsteen of vloerzerk met een afmeting van 2,25 x 1,50 m en een dikte van 0,15 m. Het betreft hier waarschijnlijk een Henegouwse hardsteen. De steen is voorzien van een randschrift, wapens en de symbolen van de vier evangelisten. Aan de zijkant is nog een deel van een merk te zien, dat waarschijnlijk in de steengroeve werd aangebracht. Omdat de zerk scheef was weggezakt raakten de twee bovenhoeken bij de werkzaamheden beschadigd. De tekst van de steen is nog niet volledig ontcijferd. In het Gotisch schrift lezen wij: 'de coster ,.ns zuene die starf int jaer M CCCC LXXI den XXII sten dach in sporkeie, bid over de ziele', dat wil zeggen: 'in 1471 op de tweeëntwintigste dag van februari' (sprokkelmaand). De wapens zijn evenals de hoeksymbolen van de evangelisten in een vierpas geplaatst. In het wapen staat een Andreaskruis met op de hoeken en in het centrum een roos. Tussen het wapenschild en de vierpas zijn bladranken afgebeeld. De linker bovenhoek toont de adelaar, symbool van Johannus, de rechter bovenhoek een engel, het symbool van Mattheus. de rechter benedenhoek het rund, symbool van Lucas en de linker benedenhoek de leeuw, het symbool van Marcus. Vervolg Dankzij de snelle melding van de plaatselijke amateurarcheologen en de geweldige Detail van de beschadigde rechteronderhoek, het rund als het symbool van de evangelist Lucas. 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 15