Markiezenzaal, in 1936 zodanig verbouwd dat ze thans ruimte biedt aan raadszaal en openbare tribune, begint om 11.35 uur met de rede van de voorzitter de Algemene Ledenvergadering van de Werkgroep. De agendapunten worden in snel tempo afgewerkt zodat de voorzitter reeds om 12.15 uur de vergadering kan sluiten. Het verslag van de vergadering kunt u lezen in de notulen van de secretaris. In de Stadstheercamer, van oorsprong een stedelijk gebouw, maar al vanaf 1550 in particuliere handen, wordt de lunch gebruikt. De banketten van Drossaerd, Schout, Burgemeesteren en Schepenen die in de Stadstheercamer werden aangericht waren ongetwijfeld overdadiger dan onze lunch. Na een korte wandeling door het vrouwenkwartier van Bergen op Zoom begint om 13.00 uur de bezichtiging van de Lievevrouw- of Gevangenpoort. Over de daar aanwezige archeologische collectie geeft de stadsarcheoloog drs. Vermunt een enthousiaste uitleg. Ondanks de op een aantal plaatsen wankele vloer komt het gezelschap toch weer veilig via de steile trap op de begane grond terug, en wandelen we naar het Markiezenhof. Dit laatgotische en in zijn opzet gaaf bewaard gebleven paleis van de markies van Bergen, is sinds 1818 in gebruik geweest als kazerne. Van 1901 tot 1913 werd er in opdracht van Defensie aan gerestaureerd, maar pas na de verhuizing van de militairen naar een ander onderkomen begon in 1963 een grootscheepse restauratie die het geheel omtoverde in een schitterend cultureel centrum en stedelijk museum. Het is een zeer schilderachtig om twee binnenplaatsen gelegen samenstel van gebouwen met nog een tot formele tuin ingericht achterplein. De gevels zijn voor een groot gedeelte uit Gobertangesteen opgetrokken. De geveltoppen, ramen en andere bouwonderdelen bestaan uit natuursteen. Het Markiezenhof is gebouwd tussen 1485 en 1532. respectievelijk onder leiding van Anthonis en Rombout Keldermans. De voorgevel is langgerekt en alle ramen daarin behielden hun gesmede ijzeren traliewerk uit de 16de eeuw. Aan de rechterzijde bevindt zich om een kleine binnenplaats het oudste deel. waarin de in 1485 gebouwde ridderzaal, thans stadsontvangstzaal, is gelegen. Hier begint ook de rondleiding door enkele gidsen. Aan twee zijden van de binnenhof ligt een open galerij met Tudorbogen op slanke zuilen. Aan de noordzijde hiervan liggen drie vleugels om een binnenhof, de toegangspoort bevindt zich in de westvleugel onder een trapgevel met pinakels. Aan de binnenzijde van deze gevel is een open galerij. De in de 19de eeuw gesloopte traptoren is bij de laatste restauratie weer aangebracht. Op het achterplein liggen de dienstgebouwen, thans bibliotheek en restaurant. Geeft de Markiezenhof uitwendig nog een boeiende indruk van een voorname behuizing uit de late gotiek, inwendig is van deze tentoongestelde weelde slechts één stuk behouden: de rijk gebeeldhouwde schouw (1519-1523), die tussen 1844 en 1973 in het stadhuis stond. Een kleine tot het complex behorende woning is verbouwd tot O.L.V.- kapel. Het paleis is ingericht met vele museale stukken uit voorbije eeuwen: schitterend ingerichte stijlkamers, maar ook een complete werkende minikermis. Bergs aardewerk, schilderijen, beelhouwwerken: vele van een schitterende rijkdom. Een zeer geslaagd onderdeel van de excursie. Na de koffie- en theepauze in één der mooie zalen staat de bus voor de toegangspoort op ons te wachten. Een rondrit volgt langs de vestingwerken van Bergen op Zoom. Eerst zien we de werken in de stad, maar spoedig rijden we door een prachtige bosrijke streek naar de forten die, rondom gelegen, de stad moesten verdedigen. Langs de landgoederen van Vrederust en het Brabants Landschap bereiken we de stad Steenbergen. Van Steenbergen gaan we naar fort Henricus, nee, niet genoemd naar onze voorzitter, maar naar Hendrik III. graaf van Nassau. Via de Schansdijk voert de tocht vervolgens naar De Heen. In dit dorp woonde A.M. de Jong, die er de lotgevallen van Merijntje Gijzen situeerde. We bezichtigen de herberg van Birres en de hoeve van Timmers, beide bekend uit de Merijntje Gijzencyclus. Van De Heen rijden we via de grote weg terug naar Bergen op Zoom. De voorzitter zegt in zijn dankwoord niets te veel als hij Christ Peters alle lof toezwaait voor de uitstekend georganiseerde excursie. Niet helemaal volgens tijdschema arriveren we tenslotte weer op de verschillende opstapplaatsen. 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 18