Po); overlessen AxBzlGpol; Ier/KnKn)Anders: onderlest (Nvt;Tln; Dl/Hkg; Sah)onderlesten (Nss;Bwh/Nwk;Rns; ZrScherp SvnTin;Sah) oenderlesten (Ntg;Smd); onderlessen (Kn); onlesten (Ndp); onderlaost (Rns); eerdêêgs (Hrh); 'n stuutje 'eleeë/lee/terug Ewd/OvzHrh) 15. Z'ei vee mee/mie tie/die man overkomme: veel onaangenaams van hem on dervonden, veel te verduren gehad. ZVW (Gde); LvA (Ax;Nz); W (Rtm); ZB (Bzl; Gpol; Ha; HkzHrhIerIer/KnKnNdp NssOdlRilWdeWolf)NB (Kg;Ks;Wsk); SchD (DsrN wkZr)Phi/T (Phi; Ovm PoScherpSvnTin) GOfl (Ntg;SAh;Smd)Vervoegd met zijnZVW (Nvt); W (Osb); ZB (Ha); SchD (Dsr); GOfl Dl/HkgNtg)Anders: tegengekommen (Gde;Nvt;Ax; Dsr); afgezien met - (NzBzl;Gpol; HkzHrhKn;Ovm)veel mee van doen gehad (Kt/Lam) 16. Durf jie dat staende/stêênde 'ouwe(n)?: volhouden, zich bij zekere uit spraak houden, durven iets staande te houden. ZVw (Gde); LvA (Ax; Nz); W (Kod); ZB (Bzl; Dw/Ovz ;Ewd/OvzHa: wel eens gehoordHkzHrh Ier;Ier/Kn;Kn;Kpl;Ktg;Ndp;Nss;Odl;Wde;Wmd)NB (Kg;Ks); SchD (Bwh/Nwk; Dsr;Nwk;Zr); Phi/T (Phi;Ovm;Po;Scherp;Svn;Tln)GOfl Dl/Hkg; NtgOgp Sah;Smd). met te (Osb;Gpol;Hrh;Wsk)overende 'ouwe (Hrh). 17. Ie draegt in z'n êênen 'angd waeter en in z'n aoren 'angd vier: men kan geen staat op hem maken, hij draait met alle winden. LvA (Ax); ZB (Old). Anders: mie z'njinne óóge lacht ie in mie z'n aander'n blêt ie (Bsk); wil mee mee de uielen wor at e~mi in d'n bos zit (Cg); in en uit praote (Nwn); 'n echte draaitop (Bzl); ie draait as 'n toppe, mie oalles en iedereen mee (Hrh); ie draait as d'aene op de kerke (Hrh); 't is net 'n weer'aene (Svn); een draaiberd (Dl/Hkg); ie draait z'n jasje naer ale kan- ten (Osb); ie draai zien jas noga 's om (Ier); zo a de wind draait zo draait z'n jas (Hrh); zo (als) de wind waeit zo waai(t) z'n jas(je) (Nvt; NzKodHkzHrh; IerRns ;OvmTinrokje); je kan net zo vee op 'm an as op 'n 'and vol vlieghen (Bzl); ie laet overa z'n óóren ni 'ange (Wsk). 18. Ie is diep(e) (h)erocht/geroktvoelt zich diep gekwetst. ZVW (Bsk;Gde; Nvt); LvA AxNzZVO-zd (Cg); W (Dob Kod ;Osb Rtm)ZB Dw/Ovz Ewd/Ovz Gpol; Ha; Hkz Hrh; IerIer/KnKnKplKtg; NdpNssOdl; Ril; WdeWmdWolf) NB (Kg;Ks;Wsk); SchD DsrNwkZrPhi/T PhiOvmSvnTin)GOfl (Dl/Hkg; Ntg;Ogp SahSmd)In plaats van diep een andere bepaling: zwaor/ zwaer (Kt/Lam Nwn Po; Scherp Dl/Hkg)toet in z'n ziele (Dob); diep in z'n arte (Dsr;Hrh); wè ghoed (Bzl); flienk (Kg). Anders: (flink) in zijnen/zenne keutel gepikt (Kt/Lam;Cg); zwaer in de kuve 'epikt (Hrh); in z'n vleke 'epikt (Ndp); op zenne stjèrt getrapt (Cg); op z'n pik 'etrapt (Hrh); op z'n ziele 'etrapt (Hrh); in z'n 'êêre 'etrapt (Kn); in z'n ziele 'esnee (Hrh); 't zit 'n diepe (Svn). 19. Laet je nie op de fiets zette(n): opstoken, op stang of op de kast jagen. LvA (Ax;Nz); W (Kod;Rtm); ZB (Bzl; Dw/OvzGpol; Ha;HkzHrhIerIer/Kn Kn;Kpl;Ktg;Ndp;Nss;Odl;RU;Wde;Wmd;Wolf)NB (Kg;Ks;Wsk); SchD (Bwh/Nwk;DsrNwk; RnsZr)Phi/T (Phi;Ovm;Po;Svn;Tln)GOfl (Ntg sic?;Smd). Anders: op je pèrd/pjerd/paerd AxCg; Nwn; HkzSvn)op de karre (Ntg); op de karre klimme(n) (Po); (zich niet laten) opjennen (Bzl), resp. opjune(n) (Ndp;Dl/Hkg)opstêêrte(n) (Ewd/Ovz;Hrh) je mo nie zo trappe (Hkz). Varianten op het gevraagde: me zulle'm is faete fietse (Ktg); ie zit gauw op de fiets (Ktg). 20. Ze zit te kriengkeren (met accent op de 2de lettergreep? en dan van fr.creperen?)van d'n ieval: te krimpen van de kou. Geen bevestiging voor kriengkerenieval bevestigd door W (Ok;OsbRtm)ZB (Bzl;Hrh;Ier;Ier/Kn; KpljKtg); NB (Ks;Wsk). Daarbij ievallig: SchD (Bwh/Nwk;Rns)Phi/T (Phi). In plaats van kriengkeren worden opgegeven: crimpere/krimpere(n) (Kw DobKodRtmGpol; Ha: krumperenKg; KsDsrPhi; Ovm SvnSah met accent op de 2de lettkrumpen (BzlHrhKpl; Odl)koukrimpen 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 40