GEESTDRIFT VOOR HET GRIJS VERLEDEN Ilans Jongepier en de Zeeuwse prehistorie J.J.B. Kuipers Het genus der prehistorici is in Zeeland schaars vertegenwoordigd. Wie zich in de prehistorie wil bekwamen dient immers de provincie te verlaten. De meeste verse prehistorici komen niet meer terug; de mogelijkheden om een baan te krijgen mogen buiten Zeeland al gering zijn, binnen de provincie zijn ze vrijwel afwezig. Niettemin besluit een enkeling om welke reden dan ook in Zeeland woonachtig te blijven. Een van hen is Hans Jongepier. Van hem verscheen eind 1995 het eerste overzichtswerkje van de Zeeuwse prehistorie, bestemd voor een algemeen geïnteresseerd publiek: De prehistorie van Zeeland Jongepier werd in 1959 in Westkapelle geboren. Hij begon, na het behalen van het diploma Atheneum A, zijn loopbaan aldaar op het gemeentehuis. Van 1977 tot 1981 werkte hij op de afdeling financiën. De deels gevolgde opleiding tot bestuursambtenaar bleek echter niet met de ambities te stroken: Hans Jongepier schreef zich in bij de Rijksuniversiteit Leiden en volgde de propaedeuse kunstgeschiedenis en archeologie. In 1984 studeerde hij af in het hoofdvak Prehistorie, met als afstudeerrichting Lineaire Bandkeramiek. Zijn bijvakken waren fysische antropologie en zoogdierpaleontologie. De band met de geboorteplaats bleef intact. Jongepier woont er nog steeds, en publiceerde in 1994 zelfs in samenwerking met Piet Minderhoud en Marian Roelse het prentbrief- en fotokaartenboek Groeten uit Westkapelle. Veldwerk Na zijn studie werkte Jongepier mee aan vele opgravingscampagnes op hoofdzakelijk prehistorische en inheeins-Romeinse sites. De afgelopen drie jaar was hij opgravitigsleider in midden-Delfland voor het Instituut voor Pre en Protohistorie te Amsterdam. Daarnaast is hij sinds 1990 nu en dan actief als vrijwillig medewerker van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (PDB) in Middelburg. Aldaar werkte hij o.a. mesolithische opgravingen uit de jaren zestig en zeventig uit. De resultaten van dit werk verschenen in Nehalennia en Westerheem, het orgaan vati de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.2 Hans Jongepier maakt deel uit van het Zeeuwse afdelingsbestuur van deze vereniging. Ook nam hij deel aan Zeeuws veldwerk, o.a. in Nieuw-Namen (prehistorie), Hans Jongepier in actie te Valkenisse (Z.-Bev.) Loes Roelofsen en Leida Goldschmitz geflankeerd door de AWN'ers 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 25